NYHETER 2023-08-24 KL. 12:32

Utebaden stängs för att aldrig mer öppna

Av Johan W Jönsson

Nu har utebaden i Vallberga och Våxtorp stängt för säsongen för att aldrig mer öppna igen. Bassängerna ska fyllas igen. Kommunen behöver spara pengar och det är få som besökt de två poolerna på senare år.
– Det har varit dåligt väder den här sommaren men besökarna har ändå hittat till baden i Knäred och Veinge, säger Kun:s ordförande Gudrun Pettersson (C).

Utebaden stängs för att aldrig mer öppna
Nu är det slutbadat i utomhusbaden i Vallberga och Våxtorp. Foto: Arkivbild

Att lägga ner baden i Vallberga och Våxtorp är en del i ledet när Laholms kommun behöver spara pengar. Vid Kultur- och utvecklingsnämndens senaste sammanträde fattades beslutet.

Baden har stängts och kommer aldrig att öppna igen. Bassängerna ska fyllas igen och marken återställas. Kultur- och utvecklingsförvaltningen vill att det sker så snart som möjligt.

Baden i de två utomhuspoolerna har varit få och har minskat år för år. Ekonomiskt är det inte försvarbart att ha öppet. Varje bad har i snitt sponsrats av kommunen med över 1 000 kronor.

Nämndsordförande Gudrun Pettersson:

– Besöken på de små baden har halverats två år i rad och nu har de minskat ytterligare. Denna sommaren har det varit dåligt väder men Knäred och Veinge har inte tappat lika mycket.

Såväl Vallbergas som Våxtorps byalag har skickat in skrivelser till Laholms kommun där de protesterar mot nedläggningen av baden.

– Det är en naturligt markering. De måste reagera på detta. I övrigt kan jag inte säga att det varit mycket reaktioner. Detta är något vi pratat om hela våren, säger Pettersson.

– Det handlar om ekonomi och besparingar och besparingar svider, fortsätter hon.

De båda baden har kostat kommunen runt 700 000 kronor årligen att ha öppet. Antalet bad den här sommaren kom inte upp i 500 stycken, ihop.

Den 15 september är satt som slutdatum för utomhusbaden i Vallberga och Våxtorp. Att avveckla och återställa marken beräknas enligt Kommunfastigheter kosta 1,64 miljoner kronor.