Klik venligst
NYHETER 2022-09-02 KL. 11:41

Undersköterskan Maria ska bli språkombud

Av Johan W Jönsson

Maria Nilsson är en av de som utbildas till språkombud på Campus Laholm. Efter utbildningen ska hon tillsammans med sin chef arbeta med kommunikation och språkutveckling på sin arbetsplats - hemtjänsten i Laholms kommun. ”Det är jätteintressant och jag känner mig väldigt taggad för detta”, säger Maria.

Undersköterskan Maria ska bli språkombud
Magnus Olsson är chef inom hemtjänsten och Maria Nilsson är undersköterska. De gick språkombudskursens första tillfälle tillsammans. Foto: Johan W Jönsson

Språkombudskursen är upphandlad av Skolverket och gratis för deltagarna under 2022. Utbildningen finns bara på Campus Laholm i Halland.

Språkombuden ska hjälpa medarbetare och kan till exempel ge stöd vid dokumentation, bidra till att skapa öppenhet i språkfrågor och förbättra arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen.

En av de som nappade på att gå utbildningen är undersköterskan Maria Nilsson som arbetar inom hemtjänsten i Laholms kommun.

– Jag vill att det ska bli bra både för mina medarbetare och för de nya som kommer till oss. Så att vi lär oss att förstå varandra och så att våra brukare förstår, säger Maria.

– Det är viktigt både hur vi kollegor bemöter varandra och hur vi bemöter våra brukare. Förhoppningsvis kan vi hjälpa de som har lite svårt med språket, fortsätter hon.

Magnus Olsson är chef i hemtjänsten i Laholms kommun. Han nappade på utbildningen och tycker att det finns ett behov att främja det svenska språket i arbetet.

– Jag ser att vi har ett behov och vi kommer att ha ett framtida behov av språkombud som kan vara lite mentorer och stöd vid introduktioner men även i det vardagliga arbetet, säger han.

– Vi pratade bland annat om att stärka sin arbetsgrupp och att bli inkluderade och där tror jag att språket har jättestor betydelse när man kommer från olika kulturer.

Som chef var Olsson med under en förmiddag. För de som ska bli språkombud fortsätter utbildningen med ytterligare en halvdag samt tre heldagar och webbutbildning.

– Jag tror jättemycket på detta. Det handlar också hur vi bemöter varandra i vardagen och inte bara om de som har en annan bakgrund. Jargong, sätt att tala till varandra och kroppsspråk.

Hur kommer det att fungera rent praktiskt på er arbetsplats?

– Nu kommer vi att upprätta en handlingsplan. Om vi gör det i mitt arbetslag eller tillsammans allihopa återstår att se, säger Olsson och fortsätter:

– Tanken är att jobba med det på APT:n och som en stående punkt. Samt att de som gått utbildningen får tid att jobba vidare med detta och att jag är ett stöd.

Ylva Almryd håller
i utbildningen tillsammans med Ann-Louise Stjärna Jönsson. Ylva Almryd är SFI-lärare och har jobbat inom vården tidigare.

– Vår chef berättade om den här utbildningen och att jag och Ann-Louise borde gå. Det är så konkret att jobba med att stötta folk med språket på arbetsplatserna. Det känns viktigt!

– Jag har funderat många gånger hur man kan göra för att det ska fungera. Det är många bitar det behövs stöttning i när det gäller språket och det här är verkligen matnyttigt, säger Ylva.

Maria Nilsson var nöjd efter uppstarten.

– Det är jätteintressant och jag känner mig väldigt taggad för detta. Vi är i ett generationsskifte. Vi är några äldre som är kvar och så kommer det in nya. Det är det som ska klicka, säger hon.

– Det är viktigt! Vi måste lyfta de som kommer till vårt yrke, fortsätter Maria.

Magnus Olsson håller med.

– Vi kommer behöva ha in arbetskraft som får hjälpa oss med att trygga den framtida rekryteringen. Vi är helt beroende av det, säger Magnus Olsson och fortsätter:

– Man behöver kunna göra sig förstådd ute bland våra brukare och även kollegialt och med andra professioner. Får de nya som kommer in bara förutsättningarna så kan det bli bra.

Han tror på konceptet.

– Det finns många med mycket kompetens från annat håll. De har kunskapen men har svårt med språket. Kan de bara få till sig den biten blir det hur bra som helst, avslutar Olsson.


Ylva Almryd och Ann-Louise Stjärna Jönsson på flankerna är lärare för språkombudskursen. Tvåa från vänster är Eva Eberius som arbetar på vård- och omsorgscollege i Halland. Bredvid henne står Magnus Olsson och Maria Nilsson. Foto: Johan W Jönsson


Läs mer:

Kurs ska stärka språket inom äldreomsorgen