NYHETER 2023-11-10 KL. 10:21

Tryggheten ökar stort i Markaryd

Av Carina Nilsson

Den upplevda tryggheten har ökat stort i Markaryds kommun. Det visar polisens årliga Trygghetsmätning.
– Nu gäller det att vi håller i den här positiva utvecklingen. Trygghet är en färskvara, säger kommunpolis Mathias Fager.

Tryggheten ökar stort i Markaryd
Mathias Fager är vikarierande kommunpolis i Markaryd och betonar att det gäller att hålla i den positiva utvecklingen för trygghetsarbetet. Foto: Carina Nilsson

För några år sedan lyste det mest rött när siffrorna för Trygghetsmätningen presenterades i Markaryd. I år hade det i stället växlat till grönt som dominerande färg, vilket betyder att otryggheten har minskat stort i kommunen. Färgerna representerar en skala på 0–6 där 6 är ett alarmerande påtagligt problem (rött) medan 2 är ett inte alls påtagligt problem (grönt).

– Vi ser en väldigt positiv utveckling och problemindex är det lägsta sedan 2012 i Markaryd och sedan 2015 i Strömsnäsbruk-Traryd, säger Caroline Lindbergh (KD) som är ordförande i trygghetsutskottet.

Polisen och kommunen har också tillsammans med företag, föreningar och många andra jobbat hårt för att öka tryggheten i kommunen de senaste åren.

Caroline Lindbergh (KD) är ordförande i trygghetsutskottet och Bengt Germundsson (KD) är ledamot, men även ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Carina Nilsson

– 2019 var siffrorna för vår kommun verkligen i botten. Vi låg på samma nivå som Rosengård i Malmö och andra utsatta områden i storstäderna. Det lyste rött nästan överallt i den här mätningen, säger kommunråd Bengt Germundsson (KD).

Alla var överens om att något behövde göras. Kommunen startade bland annat sitt servicekontor med Stig-in i Strömsnäsbruk för att öka kontakten och dialogen med kommuninvånarna i de norra delarna – vilket senare mynnade ut i Vision 2030 för Strömsnäsbruk/Traryd.

Polisen blev mer synlig och började jobba mot de områden som pekades ut som problematiska, och startade även ett arbete direkt mot företagen tillsammans med kommunen.

– Vi började jobba både mer förebyggande med information och dialog men också direkt mot det som medborgarna upplevde som problem, säger Mathias Fager.

Alla tror att samverkan mellan kommunen, polisen och hela civilsamhället har varit avgörande för att vända utvecklingen.

Mathias Fager och Niklas Wilsson från polisen betonar vikten vav samverkan tillsammans med Matilda Mårs och Bengt-Ove Olsson från kommunen. Foto: Carina Nilsson

– Jag tror att vi tog tag i det innan det gick för långt. Vi bestämde oss för att vara ärliga med att det fanns problem och att lyssna på medborgarna, i stället för att gå i försvarsställning och säga ”så är det inte alls”, säger Bengt Germundsson.

Niklas Wilsson, som är lokalpolisområdeschef för LPO Ljungby, där Markaryd ingår, delar helt uppfattningen om vikten av förebyggande arbete och samverkan med andra parter.

– Att hålla koll på skadegörelse, till exempel, är jätteviktigt för det börjar ofta med glaskrossning eller liknande sedan går det över till inbrott och grövre brottslighet. Trygghetsarbetet är också ett långsiktigt arbete, har någon blivit utsatt för brott så kan den känslan hålla i sig i tio års tid, säger han.

Det allra mesta i undersökningen hade alltså blivit bättre. Det handlar bland annat om minskad oro för inbrott, minskad utsatthet för hot, mindre skadegörelse och fler som tycker att polisen bryr sig om problemen. Men några områden hade försämrats såsom nedskräpning och fortkörning i de norra delarna av kommunen samt bostäder som är tillhåll för missbrukare.

– Vi tillsätter en arbetsgrupp som ska ta tag i nedskräpningen, och kommer fortsätta att jobba med fastighetsägarna i kommunen, berättar Matilda Mårs som jobbar med kommunens brottsförebyggande arbete och IT-säkerhet.

– Den otrygghet som finns nu rör ofta skolorna och där har vi precis börjat med kameraövervakning av Markaryds skola och vi kommer även att sätta upp bevakning på Strömsnässkolan. vi hoppas också kunna samverka mer med fler statliga myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket, säger kommunens säkerhetschef Bengt-Ove Olsson.

Fakta: Polisens Trygghetsmätning

Polisens årliga Trygghetsmätning skickades ut till cirka 900 slumpvis utvalda medborgare i Markaryds kommun. Undersökningen mäter vad invånarna upplever som problem i kommunen och vad som skapar otrygghet. Resultatet ger polisen och kommunen signaler om vad som kan behöva förbättras i det trygghetsskapande arbetet.

Totalbilden för Markaryd gav problemindex 1,68 vilket är det lägsta sedan 2012. I Strömsnäsbruk sjönk problemindex från 2,89 förra året till 2,41 i år. Markaryds tätort fick siffran 1,68 vilket är den lägsta sedan 2015. Markaryds landsbygd har fortsatt lågt värde på 1,41.

Markaryd förbättrade sin position i Företagsklimatsenkäten 2023 med 46 placeringar vad gäller brottslighet och otrygghet i näringslivet.

Hela lokalpolisområdet, LPO Ljungby, fick siffran 1,46 vilket var femte bäst i LPO Syd.