Klik venligst
NYHETER 2024-03-28 KL. 14:38

Troligt ”inside job” när keramik stals

Av Johan W Jönsson

Stölder är alltid extra olustiga. Ibland kan dock en extra olustkänsla infinna sig. Så är fallet vid den keramikstöld som skett bakom låsta dörrar på kommunen.
– Det känns inte bra när det försvinner saker från en arbetsplats på det här sättet, säger kultursekreterare Thérèse Ehrenborg.

Troligt ”inside job” när keramik stals
Det stulna fiskfatet är Keramikmuseets symbol och används i museets logotyp. Det är 40 centimeter långt. Foto: Laholms kommun

Det är tre keramikfat av den välkända laholmskeramikern Jane Wålstedt som har stulits ur Keramikmuseets magasin i Laholm. Lokalen var låst då stölden skedde.

– Det går endast att komma in med nyckeltagg eller behörig nyckel. Föremålen var framlagda på ett arbetsbord tillsammans med andra keramikföremål inför ett projekt, berättar Ehrenborg.

Hon menar att den stulna keramiken är viktiga representanter för JaNi-keramiks produktion. Även om det monetära värdet inte är så stort betingar de ett högt kulturhistoriskt värde.

– Keramikmuseet drivs med kommunala skattemedel med syfte att bevara en del av vår lokala historia till kommande generationer. Jag tror att faten som stulits finns i närheten.

Keramikstölden skedde någon gång mellan den 5 och 13 mars. Det finns inga kända vittnen eller iaktagelser gjorda i samband med det misstänkta brottet.

Händelsen är polisanmäld. Har någon sett föremålen eller har andra upplysningar som gör att de kan komma till rätta kontakta kultursekreterare Thérèse Ehrenborg eller polisen i Laholm.

Detalj (ett äpple) från ett av det stulna frukfatets fyra delar. Frukfatet är 25x25 centimeter stort. Foto: Laholms kommunen.

Det stulna fatet med fågeln är cirka 10 cm i diameter. Foto: Laholms kommun

Jani-keramiks signatur finns på föremålens undersida. Foto: Laholms kommun