NYHETER 2024-02-01 KL. 11:16

Tiden för skyddsjakt förlängs

Av Carina Nilsson

Tiden för skyddsjakten på den genetiskt viktiga varg, som har attackerat flera får i Kronobergs län, har förlängts.

Tiden för skyddsjakt förlängs
Skyddsjakten på den varg som attackerat får i Kronoberg, Kalmar och Skåne län förlängs till den 15 februari. Foto: Adobe Stock

Efter överklagande av det ursprungliga beslutet om skyddsjakt, och väntan på avgörande från förvaltningsrätten, hindrades skyddsjakten under mer än halva den ursprungliga perioden.

Men länsstyrelsen ser fortfarande en risk för angrepp i Kronoberg, säger Magnus Lundmark som är naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

– Det finns kvalitetssäkrade observationer av varg på två ställen den 22 januari. Den ena var bara tre kilometer från länsgränsen och den andra två mil ifrån.

Skyddsjakten startar först vid ett nytt vargangrepp och får inte riskera vargparet i Kosta, i enlighet med vad som beslutats tidigare. Skyddsjakten är nu förlängd till och med den 15 februari 2024.