Klik venligst
NYHETER 2024-06-27 KL. 06:01

Strömsnäs kan få nytt attraktivt centrum

Av Carina Nilsson

Kommunens fastighetsbolag Mibab ska köpa två fastigheter i centrala Strömsnäsbruk. Det öppnar för att Ica-butiken kan bygga ut och att planerna för en ny mötesplats och ett mer levande centrum i Strömsnäsbruk tar ett stort kliv framåt. Politikerna i kommunfullmäktige har sagt ja till köpet.

Strömsnäs kan få nytt attraktivt centrum
Kommunen jobbar sedan flera år tillbaka med att skapa ett tryggare och attraktivare samhälle i Strömsnäsbruk. Foto: Arkiv

Markaryds kommun jobbar sedan en lång tid tillbaka med en vision för Strömsnäsbruk/Traryd 2030. Näringslivschefen John Karlsson berättade hur det hela började 2019, då han var miljö- och byggchef och antalet beställningar på detaljplaner blev allt fler.

– Jag tänkte att man kunde få lite hjälp via högskolestudenter och kontaktade SLU i Alnarp och deras utbildning för landskapsarkitekter. Vid den här tiden hade vi stora utmaningar i framför allt den norra delen av kommunen där otryggheten var stor och många kände ett utanförskap. Nivåerna i medborgarundersökningar var som för Rosengård i Malmö, sade han.

Näringslivschef John Karlsson presenterade planer och en bakgrund till varför kommunens fastighetsbolag, Mibab, vill köpa de båda fastigheterna i Strömsnäs centrum. Foto: Pressbild

John Karlsson hade hoppats få två studenter som intresserade sig, men det hela slutade med att 52 studenter, lärare samt personer från ett arkitektkontor i Malmö intresserade sig för projektet.

– Vi guidade runt en delegation på 70 personer och visade dem möjligheter och utmaningar i kommunen. I medias rapportering beskrev P4 Kronoberg att ”en arkitektarmé skulle snygga till Markaryd” berättade John Karlsson.

Området runt Lagadalskyrkan, Folkets hus och Ica ska bli ett nytt och attraktivare centrum i Strömsnäsbruk. Foto: Arkiv

Arbetet mynnade ut i Vision 2030 för Strömsnäs och Traryd, där ett mål har varit att få ett mer tryggt och levande centrum.

– När ägaren till fastigheterna Konditorn 10 och Konditorn 4 ville sälja öppnade sig möjligheten för kommunen att jobba med området runt Folkets hus, Lagadalskyrkan, Ica och Riksettan. Det har fått namnet Dalaplan, sade John Karlsson.

Fastigheten Konditorn 10 ska säljas vidare direkt till Ica Nära, vilket ger ägaren möjlighet att bygga ut sin fastighet och öka servicen till byborna.

Kommunfullmäktige har sagt ja till att köpa två fastigheter vilket öppnar för att skapa ett nytt centrum i Strömsnäsbruk. Karta: Markaryds kommun

Konditorn 4 ska rivas vilket öppnar för att bygga en ny väg och skapa nya attraktiva ytor i området.

– Det är dock mycket arbete kvar bland annat med en ny detaljplan för området, rivningslov med mera, -förklarade, John Karlsson.

Politikerna i kommunfullmäktige var genomgående positiva till förslaget.

– Jag har själv bott i området och det här kan bli en stor förbättring för invånarna i Strömsnäs, sade Christer Persson (V).

– Det här kan göra Strömsnäs väldigt snyggt, tyckte Heino Johannesson (SD).

Kartan till vänster visar de två fastigheterna som Mibab kommer att köpa. Karta: Markaryds kommun

Kommunråd Bengt Germundsson (KD) och oppositionsråd Joakim Pohlman (S) var också nöjda.

– Det är jättekul att vi är framme vid detta och det känns bra att lämna ett positivt besked inför sommarledigheten, sade Pohlman.

– Det känns fantastiskt att kunna jobba med utveckling på detta sätt, sade Germundsson.