Klik venligst
NYHETER 2023-11-17 KL. 09:02

Strategstjänst minskas rejält – elevrådet besviket

Av Johan W Jönsson

Barn- och ungdomsstrategen i Laholms kommun försvinner till 70 procent som en besparingsåtgärd. I elevrådsstyrelsen på Osbecksgymnasiet är man besvikna både på beslutet och på att de inte blivit involverade i detsamma.
– Vi är missnöjda över att vi inte har fått vara delaktiga i processen. Sofia (Larsson) har betytt jättemycket för oss, säger elevrådets ordförande Erica Larsson.

Strategstjänst minskas rejält – elevrådet besviket
Erica Larsson, Simon Bengtsson, Filip Arvidsson och Tekla Hervén Larsson i elevrådsstyrelsen på Osbecksgymnasiet är bekymrade över att barn- och ungdomsstrategstjänsten minskas med 70 procent. Foto: Johan W Jönsson

”Vi kräver att tjänsten är kvar i nuvarande form!”, dundrar Osbecksgymnasiets elevrådsstyrelse i en skrivelse till kommunen. Med tjänsten menas barn- och ungdomsstrategen.

– Tjänsten heter barn- och ungdomsstrateg. Barnen och ungdomarna är vi. Att vi inte fått vara involverade i beslutet kring det här känns väldigt tråkigt, säger Larsson.

Elevrådet menar att minskningen av tjänsten kommer att innebära att att inflytandet i processer som rör barn och unga i Laholms kommun kommer att minska.

– Vi kommer inte ha samma förbindelse med politiker och tjänstemän då det inte längre finns en resurs som för våra tankar och idéer vidare in i kommunhuset på samma sätt, säger Larsson.

Ung i Laholm kommer att ta över arbetet med med ungdomsforum. Elevrådet tror att fritidsledarna kommer att göra ett bra jobb men känner ändå oro.

– Ung i Laholm kommer behöva prioritera ungdomsforum. Men det är inte bara mötena utan även ett stort dolt arbete som barn- och ungdomsstrategen idag gör, säger Erica.

När Ung i Laholm tar över ansvaret för ungdomsforum tror elevrådet att fritidsledarna kommer att kunna lägga mindre tid på barn och ungas fritid.

– Ung i Laholm gör ett viktigt arbete och om de får lägga mindre tid på det som de gör idag riskerar vi en sämre hälsa bland ungdomar i Laholms kommun på sikt.

Vad betyder Sofia Larsson (barn- och ungdomsstrategen) för er?

– Jättemycket! Hon har stöttat och utbildat oss. Hon har lärt oss hur vi ska agera i olika situationer samt om det politiska systemet. Det är stor kompetens som försvinner, säger Erica.

– Hon hjälper också till vid våra elevråd och vid andra styrelsemöten. Hon sköter kontakten mellan politikerna och oss. Dessutom samordnar hon mycket, säger Simon Bengtsson.

– Hon är en stor inspirationskälla som har fått många att vilja engagera sig politiskt. Hon lockar ungdomar från olika håll till elevinflytande, säger Tekla Hervén Larsson.

Barn- och ungdomsstrategen har funnits i Laholms kommun i 13 år. Kommande ungdomsforum blir det sista som styrs upp av strategen. Sedan tar Ung i Laholm över ansvaret.

– Det är vi ungdomar som är kommunens framtid. Ändå har man valt att ta bort just barn- och ungdomsstrategen. Varför prioriteras den tjänsten bort framför de övriga?, frågar sig Erica.

Barn- och ungdomsstrategstjänsten tas inte bort helt. 30 procent kommer att ligga kvar och Sofia Larsson kommer att ha kvar de procenten tillsammans med andra arbetsuppgifter.

Ove Bengtsson (C) är kommunstyrelsens ordförande i Laholm:

– Jag tycker att elevrådets oro är lite obefogad. Elevdemokratin är viktig och ska fortsätta men det ska fungera lite annorlunda. Hur kommer vi diskutera på nästa ungdomsforum, säger han.

– Vi behöver dra ner med en strateg. Men det ska inte innebära att det är slut med elevinflytandet. Jag ser det som en nystart med något annat, fortsätter Bengtsson.

Men du förstår att elevrådet reagerar?

– Ja, jag förstår deras reaktion. Men så här är det i besparingstider. Vi måste se till helheten. Sofia har gjort ett fantastiskt jobb. Samtidigt kan det bli bra även framöver, avslutar Bengtsson.

Ove Bengtsson förstår att elevrådet reagerar men han tycker också att oron är lite obefogad. Foto: Rickard Gustafsson/arkiv