Klik venligst
NYHETER 2024-01-23 KL. 16:32

Strand för alla vill se konsekvensanalys

Av Johan W Jönsson

Strand för alla agerar. De vill att det tas fram en konsekvensanalys kring vad ett förbud mot bilar på stranden skulle innebära. Föreningen kan hjälpa till att bära kostnaden för en analys men de vill att kommunen gör den.
– Vi tror att en konsekvensbeskrivning skulle visa att det är mer miljöfarligt att ta bort bilarna från stranden, säger Strand för allas ordförande Mats Olofsson.

Strand för alla vill se konsekvensanalys
När LT plåtar Kajsa Sörman och Mats Olofsson på bilstranden är det tomt på bilar. ”Det är under ett fåtal varma sommardagar som det är mycket bilar på bilstranden. Inte året om”, säger Olofsson. Foto: Johan W Jönsson

Tillsammans med föreningens vice ordförande Kajsa Sörman har Olofsson bjudit in den lokala pressen för att berätta om sina planer efter mark- och miljödomstolens dom.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilar inte ska vara tillåtet på stranden från och med den sommaren som kommer. Mark- och miljödomstolen gick på samma linje.

Strand för alla skickade in en överklagan kring länsstyrelsens dom, men var en av de parter som inte ansågs ha klagorätt. Nu ska det prövas om ärendet ska upp i mark- och miljööverdomstolen.

– Det har aldrig gjorts en konsekvensbeskrivning. Vad innebär länsstyrelsens beslut för till exempel miljön, för blåljus och för näringslivet? Det finns många parametrar, säger Olofsson.

– Det som stör mig mest är att länsstyrelsen fattat ett beslut på felaktiga grunder. Det står att bilarna packar sanden. Det gör dem inte. Det går inte att packa lös sand, fortsätter han.

Strand för alla är rädda att folk har fått en uppfattning att det körs bilar på hela stranden när det i själva verket handlar om en sträcka på knappt 30 procent som är körbar.

– Det har naturen sett till. Länsstyrelsen har tagit sitt beslut utan att ta hänsyn till Strand för allas synpunkter, handikappföreningars synpunkter och företagarnas synpunkter.

– Sedan är det så att det finns ett prejudikat att om det körts på ett ställe ofta och mycket så är såväl is som havsband att betrakta som väg. Så är det i det här fallet.

Står förbudet mot bilar på stranden fast åläggs fastighetsägarna att sätta upp bommar för att förhindra att bilar kör ner på stranden. Fel, tycker Strand för alla.

– Går det så långt så är det bestämt att det ska sättas upp bommar. Varför då, kan man fråga sig? Är det ett förbud så ska det räcka. Det är inte upp till markägarna, säger Kajsa Sörman.

Varken Kajsa Sörman eller Mats Olofsson har någon mark i Mellbystrand. Ändå har de engagerat sig i föreningen Strand för alla i tolv års tid. ”Vi gör det här som laholmare för laholmarna”, säger de. Foto: Johan W Jönsson

Strand för alla mäktar inte själva med att göra en konsekvensbeskrivning. Föreningen uppmanar därför kommunen att göra den, med stöd från de ideella krafterna.

– Vi vill att kommunen tar tag i det. Vi klarar inte det själva ekonomiskt men vi kan tänka oss att bidra med det kapital vi har och ordna en insamling. Vi kan också bilda en arbetsgrupp.

Strand för alla misstänker att en konsekvensanalys skulle visa att det skulle vara såväl svårare för räddningstjänsten att komma ner till stranden en solig dag som sämre för miljön.

– Vi tror att det här blir mycket sämre för miljön, att folk kör rundor och letar efter parkeringar och kommer parkera i sanddynorna. Att stänga stranden av miljöskäl är fel, säger Olofsson.

– Hela området runt stranden är av samma skyddsklassning. Att göra parkering ovanför stranden blir samma ingrepp mot miljön och var ska man då parkera någonstans?, fyller Sörman i.

Vad skulle en eventuell konsekvensbeskrivning leda till?

– Då måste man ju visa den för länsstyrelsen och för mark- och miljöverdomstolen. Kommunen kan ta med den i sin överklagan. Vi måste ju göra någonting, säger Olofsson.

Kajsa Sörman är inte bara vice ordförande i Strand för alla. Hon sitter också med i kommunfullmäktige för Moderaterna. I kommunen är man enig i frågan.

– Inom moderatgruppen kommer vi göra allt vi kan för att driva den här frågan och vi vill få med oss så många partier som möjligt. Detta är en jätteviktig fråga för kommunen, säger hon.