Klik venligst
NYHETER 2023-11-15 KL. 13:49

Statkraft döms att betala företagsbot

Av Rickard Gustafsson

En åklagare har utfärdat ett strafföreläggande om en företagsbot mot Statkraft på 25 000 kronor. Orsaken till böterna är att företaget alldeles för sent meddelat att reningsutrustningen på laxodlingen i Laholm slutat fungera.

Statkraft döms att betala företagsbot
Statkraft får böta 25 000 kronor för att de inte i tid anmält att reningsutrustningen på laxodlingen i Laholm slutat att fungera. Foto: LT/Arkiv

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg har granskat energibolaget Statkrafts laxodling i Laholm.

Företagets tillstånd att bedriva verksamheten omfattas av olika regler där företaget har ansvar för att anmäla brister och problem till tillsynsmyndigheter när de uppstår, så kallad anmälningsplikt.

Förra hösten inträffade en driftstörning på laxodlingen där reningsutrustningen slutade att fungera. Enligt åklagaren var reningen ur drift i över två månader – från 12 september till 16 november. Det dröjde dock till den 11 november 2022 innan Statkraft meddelade tillsynsmyndigheten.

På grund av den sena anmälningen menar åklagaren att företaget gjort sig skyldig till försvårande av miljökontroll. Att inte omgående underrätta tillsynsmyndighet är ett brott mot Miljöbalken.

Åklagaren skriver i strafföreläggandet att Statkraft inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och att anledningen till oaktsamheten berott på bristande administrativa rutiner och kontroller.

Påföljden blir ett strafföreläggande i form av en företagsbot på 25 000 kronor. Om Statkraft inte godkänner föreläggandet kan åklagaren väcka åtal och då prövas saken i stället i domstol.