NYHETER 2022-09-19 KL. 17:40

Sparbankerna åter i topp men tuffa tider väntar

Av Johan W Jönsson

Sparbankerna toppar både på den privata sidan och på företagssidan när bankkunderna får tycka till. Det är något som glädjer Sparbanken Bokens VD Christina Hartzell och Laholms Sparbanks VD Dennis Davidsson. ”Det är fantastiskt roligt att jobba i en Sparbank för att vi har så nöjda kunder”, säger Hartzell.

Sparbankerna åter i topp men tuffa tider väntar
Sparbanken Bokens VD Christina Hartzell och Laholms Sparbanks VD Dennis Davidsson gläds över framgångarna. Foto: Johan W Jönsson

När Svenskt Kvalitetsindex presenterade resultatet från sin årliga kundundersökning står det klart att Sparbankerna åter är i topp både bland företags- och privatkunderna.

– Generellt sett verkar det som att bankkunderna är lite mer missnöjda än tidigare och en del i det är säkert att det dras mer åt digitalisering och det vinner vi nog på, säger Hartzell.

Hon tror också att det generella missnöjet beror på den oro som finns i världen. Inte minst med höjda räntor. I inflationens spår spås tuffare tider för bankkunderna.

– När det är oro - med krig, räntor, bränslepriser och energikris, då tror jag att Sparbankerna och Sparbanksidén är trygg för kunderna och det avspeglar sig i undersökningen, säger Davidsson.

Medan andra banker digitaliserar allt mer är fortfarande kundmötet viktigt för Sparbankerna. Laholms Sparbank har utökat med en filial i Skummeslöv och bankerna anställer folk.

– Möjligheten till det personliga mötet, stabiliteten som Sparbankerna står för med det genuina och lokala där vi finns nära kunderna tror jag har stor betydelse, säger Davidsson.

– Jag tror att det värdesätts generellt, vi har ju legat högt även tidigare, men framförallt när det är oroliga tider. Vi har fått en skjuts av det som händer. Folk funderar mer över sin ekonomi.

I Sparbankerna är det fortfarande lite som det var förr. Det går med enkelhet att boka tid för ett personligt möte med en banktjänsteman.

– Man har ett förtroende för den man pratar med då man träffats förr. När storbankerna drar ner på folk och slussar mot det digitala så anställer vi istället, säger Hartzell.

Många av bankens kunder (80 procent nämner det i undersökningen) tycker också att Sparbankernas samhällsengagemang är bra.

– Vi avsätter delar av vinsten för den lokala bygden i många dimensioner. Jag upplever att marknaden uppskattar vårt lokala engagemang, säger Davidsson.

Sparbankerna har inga ägare och behöver inte maximera vinsten. Pengarna går tillbaka till samhället och för att utveckla bankerna.

– Vi kan stå ut med lägre lönsamhet då vi bara finns för bygden. Vi satsar också digitalt men vi kombinerar det med att du ska kunna komma hit och träffa oss lokalt, säger Hartzell.

Hon berättar
att Sparbanken Boken inom kort ska börja kontakta de kunder som de tror kommer att få det allra tuffast den kommande tiden.

– De som har bolån och väldigt, väldigt, väldigt lite sparade pengar. De börjar vi ringa nu och bjuda in för budgetrådgivning, säger Hartzell.

– Vi kommer jobba på liknande sätt och bjuda in kunderna för att prata. Vi följer väldigt noga vad som händer på riksplanet så att vi kan ge en helhetsbild till kunderna, säger Davidsson.

Hade det bara varit räntan hade det varit en sak. Sparbanken har räknat högt på räntorna så att kunderna ska klara dem i flera år.

– Men nu är det höjda priser på livsmedel, energi, el och bränsle. Det är väldigt svårt att värja sig mot det här. Det är ju sådant som människor måste ha för att leva, säger Davidsson.

– Det finns ett reglemente hur banker ska bedrivas och sätta av kapital för att kunna klara tuffare perioder. Även där ligger Sparbankerna bra till. Vi ska klara detta, fortsätter han.