Klik venligst
NYHETER 2022-05-12 KL. 11:39

Snart blir det dyrare att åka kollektivt

Av Johan W Jönsson

I juni blir det dyrare att åka buss och tåg i Halland. Hallandstrafiken kommer att höja priserna och det beror dels på effekter från pandemin och dels på att drivmedelspriserna har ökat.

Snart blir det dyrare att åka kollektivt
I juni blir det dyrare att åka buss och tåg. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Det kollektiva resandet minskade rejält under pandemin och Hallandstrafiken tappat mycket i biljettintäkter. Trafikutbudet har varit detsamma och kommer att vara det de kommande åren.

När dessutom drivmedelskostnaderna ökat den senaste tiden kände Hallandstrafikens styrelse att de var tvungna att agera. Därför kommer priserna att justeras från den 13 juni i år.

– Vi ser att resandet ökar igen, men det finns en osäkerhet om vilka långsiktiga beteendeförändringar pandemin har orsakat hos våra resenärer. Stigande drivmedelspriser tillsammans med andra svårpåverkade kostnader drabbar oss hårt, säger ordförande Gösta Bergenheim.

Hallandstrafiken ersätter alla trafikföretag för drivmedelskostnader rakt av. Samtidigt vill man kunna bibehålla den service som finns idag.

– Det är viktigt att dagens trafikutbud kan bibehållas och helst utvecklas och därför ser vi det som nödvändigt att göra denna justering, som är den första på ett och ett halvt år, säger Bergenheim i ett pressmeddelande.

Den generella prisökningen ligger på 2,5 procent och Hallandstrafiken räknar med att det ska innebära ökade intäkter med 10,5 miljoner kronor per år. Det täcker bara delvis för förlusterna.

Hallandstrafiken vill fortsätta behålla en bra prisnivå för regelbundna resenärer. Periodbiljetterna påverkas inte lika mycket som enkelbiljetterna.

För enkelbiljetterna handlar det om en prisökning på 1-2 kronor per zon. Ökningen ligger på mellan 0,5 och 1,8 procents påslag på biljetterna.

En enig styrelse fattade beslut om prishöjningen.