NYHETER 2024-01-26 KL. 14:50

Skyddsjakt på varg startar vid nästa angrepp

Av Carina Nilsson

Det blir skyddsjakt trots allt. Förvaltningsrätten avslår överklagandet om skyddsjakt i Kronobergs län.

Skyddsjakt på varg startar vid nästa angrepp
Skyddsjakten i Kronoberg blir av och startar vid nästa angrepp mot tamboskap. Foto: Arkiv

Den 17 januari beslutade länsstyrelsen i Kronobergs län om skyddsjakt på en varg efter flera angrepp mot fårbesättningar på flera platser i länet. DNA-prover visade att vargen var genetiskt viktig för stammen, men det stora antalet angrepp gjorde att länsstyrelsen ändå beslutade om skyddsjakt.

Beslutet överklagades av organisationen Nordulv, men förvaltningsrätten avslår nu överklgandet. Det betyder att skyddsjakten startar vid nästa vargangrepp.

I sitt avgörande skriver förvaltningsrätten "Förvaltningsrätten avslår överklagandena. Förvaltningsrättens tidigare inhibitionsbeslut i målen ska inte längre gälla.". Det betyder att beslutet som Länsstyrelsen i Kronobergs län tog nu gäller fullt ut och att den aktuella vargen kan börja jagas om den gör ett nytt angrepp på tamboskap.

– Vi ser detta som ett gott betyg till vårt beslut. Vi övervägde noga innan beslutet om skyddsjakt togs, eftersom det rör sig om en genetiskt viktig varg. Genetiskt viktiga vargar behövs för att undvika inavel bland de vargar det är beslutat att vi ska ha i Sverige. Eftersom denna varg utvecklat ett problematiskt beteende, och det inte räckte med de åtgärder vi gjorde, så tog vi ändå beslut om skyddsjakt, förklarar Magnus Lundmark som är naturskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Skyddsjakten gäller till och med den 1 februari 2024. Skulle vargen följas så att vargarna i Kosta-reviret riskeras förväxlas med den aktuella vargen ska jaktledare avbryta jakten omedelbart.

Länsstyrelsen kommer att utser jaktledare och den personen utser i sin tur de personer som får delta i skyddsjakten.