Klik venligst
NYHETER 2024-01-18 KL. 12:00

Skyddsjakt på problemvarg i sydvästra Kronoberg

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på varg i ett stort område i sydvästra Kronobergs län där delar av Markaryds kommun ingår.
Beslutet gäller den genetiskt viktiga varg som har utfört ett stort antal angrepp mot får den senaste tiden.

Skyddsjakt på problemvarg i sydvästra Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronoberg har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap flera gånger. Foto: Arkiv/Bildbyrån

Sedan den första november förra året har sammanlagt 29 får dödats vid sju olika attacker i Kronobergs län. Två av dem ägde rum i närheten av Traryd i januari i år.

Enligt de dna-analyser som har gjorts så har åtminstone fyra av angreppen utförts av den varg som anses vara genetiskt viktig för den skandinaviska vargstammen. Länsstyrelsen tror att samma varg också var den som angrep får vid två tillfällen i januari i år.

Skyddsjakten får bedrivas innanför de röda linjerna på kartan. Röda stjärnor visar konstaterade angrepp av den aktuella vargen och gula stjärnor är misstänkta angrepp. Karta: Länsstyrelsen Kronoberg

Den aktuella vargen har rört sig genom södra Sverige och har angripit får i Halland, Skåne och Kalmar län. Den har gjort minst tio angrepp under en period på fyra månader. Länsstyrelsen ser en kraftig risk för att vargen ska angripa får igen och har alltså beslutat om skyddsjakt.

Eftersom vargen är genetiskt viktig så krävs det väldigt stora förebyggande insatser innan man beslutar om skyddsjakt. Länsstyrelsen i Kronoberg har också gjort en massiv informationskampanj i både massmedia och via sms till djurhållarna i länet med uppmaningen att stalla in sina djur. Man har också bland annat informerat om rovdjursavvisande stängsel och möjligheten att söka ersättning för olika åtgärder för att skydda sina djur mot rovdjursangrepp. Trots det har det skett nya angrepp.

Skyddsjakten får bedrivas i ett stort område i sydvästra Kronoberg, men med ett stort skyddsavstånd till vargarna i Kosta-reviret mellan Kronobergs och Kalmar län.

Skyddsjakten börjar gälla i anslutning till angrepp eller förestående angrepp på tamboskap i området och gäller till och med den 1 februari 2024.