NYHETER 2023-01-03 KL. 15:45

Sjuksköterskor prisas för arbete med medicinrobot

Av Johan W Jönsson

Sjuksköterskorna på hälso- och sjukvårdsenheten i Laholms kommun har tilldelats kommunens innovationspris. De får det för sitt arbete med en läkemedelsrobot som ser till att de som behöver medicin får rätt tablett på rätt tid. ”Roboten skapar frihet för de som har den”, säger sjuksköterskan Isabella Potocki.

Sjuksköterskor prisas för arbete med medicinrobot
Linda Wijk, Olga Datsishin och Isabella Potocki är tre av de HSE-sjuksköterskor som får ta emot Laholms kommuns innovationspris. Foto: Bo Bjelvenstedt

Innovationspriset delades ut för första gången 2021. Då var det Ungdomsteamet i kommunen som prisades för sitt sätt att nå ut under pandemin.

I motiveringen står det att medicinrobotarna ”skapar självständighet hos medborgarna, samtidigt som arbetstid sparas hos hemtjänst/LSS personal.”

– Det kändes fantastiskt roligt när vi fick reda på att vi fått priset. Jag kände inte till priset sedan tidigare. Så det blev en glad överraskning, säger Isabella Potocki.

Varför tror du att just ni fick priset?

– Det är för vårt arbete med den här roboten som skapar frihet och självständighet för de som har den. Det hjälper dem i vardagen. Vilket är fantastiskt.

Arbetsgruppen som jobbar med roboten har ordnat så att 37 robotar finns hemma hos personer som är i behov av hemsjukvård.

– Man laddar roboten med läkemedelspåsar som man får från apoteket. Sedan påminner roboten när det är dags att ta medicin. Roboten pratar med en, säger Isabella.

Roboten påminner patienterna att ta sin medicin. Tas inte tabletterna efter upprepade påminnelser går ett larm till sjuksköterskorna eller omvårdnadspersonalen.

En stor fördel som brukarna upplever är att de har en större frihet. De kan bestämma över sin egen dag utan att behöva vänta på att någon ska komma.

En annan fördel är att patientsäkerheten ökar. Med roboten är det färre avvikelser än när personal delar medicinen. Det finns dock inte bara fördelar med roboten.

– Det finns också nackdelar. Många, främst äldre, är väldigt ensamma och med en robot minskar den sociala samvaron ytterligare. Men roboten är frivillig och inte tvingande.

– Meningen är inte att roboten ska ersätta social samvaro. Men med roboten behöver inte hemtjänstpersonalen vara där precis på medicintiderna, säger Isabella.

Hon berättar att robotarna sparar tid för hemtjänstpersonalen. Tiden i verksamheten motsvarar mellan tre och fyra tjänster. Det är tid som omfördelas och kommer till nytta där det behövs.

Sjuksköterskorna får innovationspriset för att de ”vågat att lita på tekniken och på ett enastående sätt visat tillit och infört medicinrobotarna tillsammans med personal ute i verksamheterna”.

Tillsammans med sina sjuksköterskekollegor Linda Wijk och Olga Datsishin fick Isabella Potocki ta emot prischecken på 10 000 kronor. Priset går dock till samtliga HSE-sjuksköterskor.

– Vi alla har varit lika delaktiga i det här. Totalt är i cirka 40 stycken. Vi får sätta oss ner och se vad vi ska hitta på för pengarna. Någon liten utbildning eller föreläsning hade varit trevligt.


Olga Datsishin och Linda Wijk med checken som delades ut på 2022 års sista kommunfullmäktige. De avgående kommunråden Erling Cronqvist och Roland Norrman agerade prisutdelare. Foto: Rickard GustafssonFakta:

Innovationspriset: sjuksköterskorna på Hälso- och sjukvårdsenheten

Motivering: Årets Innovationspris tilldelas HSE-sjuksköterskorna som har varit med och arbetat fram 37 medicinrobotar, som skapar självständighet hos medborgarna, samtidigt som arbetstid sparas hos hemtjänst/LSS personal.

Arbetsgruppen har vågat att lita på tekniken och har på ett enastående sätt visat tillit och infört medicinrobotarna tillsammans med personal ute i verksamheterna Senior och Funktionsstöd.
Arbetsgruppen har genom utveckling, effektivisering och förnyelse ökat nyttan för personalen och brukarna. Ett viktigt, innovativt och mycket bra utfört arbete.