Klik venligst
NYHETER 2024-03-10 KL. 07:02

Simhallen stängd stora delar av nästa år

Av Johan W Jönsson

Den 1 januari 2025 är det tänkt att badhuset på Folkhälsocentrum i Laholm ska stängas för ett omfattande renoveringsarbete. Det kommer inte gå att bada på åtta månader efter det.
– Det är ett bekymmer för oss att det ska vara stängt så länge, säger kultur- och folkhälsonämndens ordförande Gudrun Pettersson (C).

Simhallen stängd stora delar av nästa år
Nästa år kommer det inte gå att bada i simhallen på åtta månader. Det på grund av ett omfattande renoveringsarbete. Foto: Johan W Jönsson

För drygt tio år sedan, 2013, skedde den senaste större renoveringen av badet. Nästa år är det dags för ett omfattande renoveringsarbete igen, och det kommer att ta lång tid.

Det är fuktskador i omklädningsrummen och duscharna. Dessutom behöver såväl vattenreningssystem som ventilation uppdateras. Nyöppning ska ske 1 september 2025.

Till rehabbassängen finns egna omklädningsrum. Om denna går att använda under hela eller delar av renoveringsarbetet är ovisst i skrivande stund. Det beror på omfattningen av stängningen.

Kommunen ska titta på lösningar för hur man kan lösa folkhälsoarbetet och simskolan under tiden som det är stängt. Att hitta en lösning för simklubben Stimmet är en annan del.

– Vi får diskutera vad vi kan göra under tiden. Dels för Stimmet men även för alla andra besökare. Vi får se om vi kan ordna alternativa aktiviteter. Men det finns inga svar just nu, säger Pettersson.

Renoveringen förväntas ge en livstidsförlängning på upp till 20 år. Enligt kommunfastigheters projektledare Joel Åkesson beräknas kostnaden landa på cirka 18 miljoner kronor.