NYHETER 2024-02-09 KL. 14:30

Show och musikalutbildningen läggs ner

Av Carina Nilsson

Årets vintershow blev den sista. Den särskilda kursen för show och musikal på Markaryds folkhögskola läggs ner och fyra av de anställda riskerar att mista sina jobb.
– Hade vi inte tagit det här beslutet hade vi fått lägga ner hela folkhögskolan, säger Yngve Sunesson som är ordförande i folkhögskolans styrelse.

Show och musikalutbildningen läggs ner
Årets vintershow blev den sista på Markaryds folkhögskola då inga nya elever tas in till hösten. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Det är med tungt hjärta som Yngve Sunesson och rektor Anders Carlsson- Lennström berättar om beslutet som fattades under ett styrelsemöte den 8 februari. Ett möte som landade i att skolans flaggskepp – den särskilda kursen för show och musikal – läggs ner i Markaryd.

– Det var det jobbigaste styrelsemötet jag har varit med om på skolan, men ekonomin går inte ihop trots att vi redan har gjort stora ansträngningar för att lösa det, säger Yngve Sunesson.

Yngve Sunesson är ordförande i stiftelsen Markaryds folkhögskola och Anders Carlsson-Lennström är rektor. De tycker båda att det är oerhört tråkigt att behöva lägga ner skolans profilutbildning. Foto: Carina Nilsson

Styrelsen var enig om beslutet, trots att det innebär en lösning som ingen egentligen vill se.

– Om vi inte hade gjort det här så hade vi fått lägga ner hela folkhögskolan, det är den krassa verkligheten. Vi har en budget på 16–17 miljoner och vi går med 2 miljoner i underskott. Vi får nu ta av eget kapital men det håller inte i längden, vi är en stiftelse och har inga ägare som kan skjuta till nya pengar, säger Yngve Sunesson.

Bakgrunden är att folkhögskolorna har fått minskade statliga medel och att arbetsförmedlingen har slutat med vissa utbildningar för nyanlända, berättar Anders Carlsson-Lennström.

– Under pandemin fick vi extra medel men dessa försvann samtidigt som vi, liksom alla andra i samhället, fick ökade kostnader. De ersättningar som vi får för eleverna som läser här har inte heller höjts. Det känns väldigt tråkigt att vår regering inte vill satsa på folkhögskolorna som ger många av de elever som inte trivs i den vanliga skolan en andra chans, säger han.

Redan förra året tvingades folkhögskolan att spara och fem anställda blev uppsagda. Nu riskerar ytterligare fyra personer att bli av med sina jobb.

– Vi ska inleda förhandlingar med facket, en del personer delar sina tjänster mellan Markaryd och vår filial i Bjärnum och verksamheten i Bjärnum kommer att fortsätta som förut. Men exakt hur det kommer att bli för våra anställda vet vi inte än, säger Anders Carlsson-Lennström.

De elever som läser sista terminen på show och musikal kommer att få läsa klart sin utbildning, men till hösten tas inga nya elever in. Folkhögskolan hoppas dock på att kunna utöka utbildningarna inom vård.

– Vi för en dialog med kommunen om ett samarbete inom äldreomsorgslyftet. Det är en satsning där kommunerna får statliga pengar för att kunna vidareutbilda undersköterskor och vårdbiträden. Den utbildningen hoppas vi att folkhögskolan kan få arrangera och att det ska generera inkomster, säger Yngve Sunesson.

Markaryds folkhögskola har brottats med ekonomiska problem, liksom många andra folkhögskolor, de senaste åren. Foto: Carina Nilsson

Han berättar vidare att det pågår en folkbildningsutredning, som den förra regeringen startade, som väntas bli klar till sommaren.

– Många folkhögskolor har drabbats av samma problem, folkhögskolan i Grimslöv fick också göra stora nedskärningar nyligen.

Anders Carlsson-Lennström beklagar djupt att skolan tappar sin profilutbildning och att anställda behöver sägas upp igen.

–Show och musikal har varit vårt ansikte utåt och vi har haft deltagare från Sollefteå till Trelleborg. Det här är jättetråkigt, men utan det här beslutet hade skolan inte överlevt, säger han.