NYHETER 2023-12-01 KL. 06:02

Så hög blir hyran för Laholmshems hyresgäster

Av Johan W Jönsson

Laholmshem yrkade på en hyreshöjning med 9 procent. Efter förhandlingar landade höjningen på drygt hälften – 4,6 procent. Enligt HP innebär höjningen att en normalstor trea blir ungefär 370 kronor dyrare per månad att hyra.

Så hög blir hyran för Laholmshems hyresgäster
Laholmshem höjer hyrorna med 4,6 procent från årsskiftet. Det står klart efter förhandlingar. Foto: Johan W Jönsson

Såväl hyresgästföreningen som Laholmshem AB har gått ut och bekräftat hyreshöjningen via pressmeddelande. ”Förhandlingarna har förts i god dialog”, skriver Laholmshem.

Det kommunala fastighetsbolaget yrkade på en rekordhöjning med hela 9 procent. Bolagets kostnader har ökat. Inte minst sett till uppvärmning och räntor.

Nu fick hyresgästföreningen ner hyran till 4,6 procent. Trots att Laholmshem fick backa är det ändå den högsta hyreshöjningen som bolaget gjort på mycket länge.

Nicklas Lidholm är förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne:

– Med tanke på att vi är inne i andra året med en levnadskostnadskris och hyresgäster som är väldigt hårt pressade ekonomiskt, hade vi helst velat se en lägre höjning, säger han.

Peter Johansson är VD på Laholmshem:

– Vi tycker att på denna nivå så tar Laholmshem AB ett stort socialt ansvar för att värna hyresrätten och hyresgästerna i den ekonomiska situation som råder för tillfället, säger han.

Laholmshem flaggar för att 2024 kommer att bli ett tufft år ekonomiskt. Det kommer dras ner på underhåll på fastigheter, skötseln i utemiljön minskas och det ska göras färre reparationer.

”Det kan också innebära att energieffektiviseringsåtgärder inte kan utföras i samma takt som man vill eller tänkt.”, skriver Laholmshem och hoppas på överseende med det.

Hyreshöjningen gäller 1 463 lägenheter. Den nya hyran börjar gälla från årsskiftet. Att överenskommelsen träffas tidigt gör att hyresgästerna slipper en retroaktiv hyra.