NYHETER 2022-01-10 KL. 12:50

Rivning av brandhärjat hus kan inledas

Av Johan W Jönsson

Nu kan det börja rivas och röjas ordentligt i den brandhärjade byggnaden på Stortorget. Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat rivningslov. Bygglovet har dock inte behandlats än.

Rivning av brandhärjat hus kan inledas
Nu får den eldhärjade byggnaden på Stortorget rivas. Bilden är ifrån oktober då en lättare röjning genomfördes. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Byggnaden brann i somras och sedan dess har det eldhärjade huset stått orört. Polisen lade nyligen ned utredningen kring mordbrand då det inte finns någon misstänkt. Utredningen kan dock tas upp igen om nya uppgifter kommer in.

Hela byggnaden får inte rivas. Väggarna mot Stortorget och Sparbankshuset anses så kulturellt värdefulla att de måste stå kvar och får istället repareras. I övrigt kan dock rivningsarbetet nu inledas.

– Rivningslovet är beviljat och fastighetsägaren har fått startbesked kring att åtgärden får påbörjas, säger Catharina Örnhagen som arbetar som bygglovshandläggare på Laholms kommun.

Fastighetsägarna har även sökt bygglov men det har inte börjat handläggas än.