NYHETER 2022-01-15 KL. 07:52

Polisen misstänker att brandoffret var polsk gästarbetare

Av Rickard Gustafsson

Polisens utredning efter branden i ett flerbostadshus i Skummeslövsstrand är i princip klar och allt tyder på att branden, där en person avled, orsakats på grund av en olycka. Identifieringen av offret är ännu inte helt fastställd men polisen misstänker att det är en polsk man som vid tidpunkten befunnit sig i Sverige för att arbeta.

Polisen misstänker att brandoffret var polsk gästarbetare
Polisen är i det närmaste helt säkra på att branden i flerbostadshuset i Skummeslövsstrand i december var en olycka och att den man som avled inte utsatts för något brott. Foto: Joakim Ormsmarck/Arkiv

En månad efter dödsbranden i ett flerbostadshus på Barrvägen i Skummeslövsstrand är polisen i det närmaste klar med sin utredning. Kriminalkommissarie Thomas Karlsson på roteln för Grova brott har utrett fallet och berättar att det inte finns några misstankar om att branden var anlagd eller att den avlidne mannen utsatts för brott.
– Vi har kommit långt i vår utredning och det är förmodligen en olycka som har inträffat i bostaden. Vi har undersökt elinstallationerna och inte kunna hitta något fel och det finns heller ingen misstanke om att den avlidne mannen bragts om livet, säger han till LT utan att kunna ge en närmare förklaring till olycksorsaken.

Kvarlevorna efter den person som hittades död i samband med räddningsarbetet har undersökts av NFC (Nationellt Forensiskt Center) i Linköping. Identifieringen av den svårt sönderbrända kroppen har varit svår, men rättsmedicinarna kunde efter att ha undersökt tänderna tidigt klarlägga att det är en man, dock ej svensk medborgare.
Efter förhör med flertalet personer har polisen kunnat fastslå att den avlidne med stor sannolikhet är en gästarbetare från Polen som hade ett hyreskontrakt på lägenheten i Skummeslövsstrand. De har också fått en klar bild över mannens sista timmar i livet.

Polisen tror sig vara så pass säkra på vem den avlidne är att anhöriga till det misstänkta offret har underrättats, trots att polisen inte till 100 procent kunnat fastslå identiteten.
– Vi har skickat dna-prov till Polen och begärt hjälp av polska myndigheter för identifiering, säger Thomas Karlsson.

För att helt och hållet kunna avsluta utredningen behövs det slutgiltiga obduktionsprotokollet från NFC. Polisen väntar på svar men kriminalkommissarie Karlsson vet inte när det är klart och berättar att det kan dra ut på tiden.
– Under förutsättning att det slutgiltiga protokollet inte visar att han bragts om livet så är vår utredning avslutad, men eftersom det inte längre finns någon misstanke om brott är ärendet inte lika högt prioriterat. Mordutredningar är prioriterade och går alltid före, säger han.