NYHETER 2021-12-17 KL. 15:31

Överklagan kring Sofieroleden avslogs

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun kan intensifiera arbetet inför byggandet av Sofieroleden. Beslutet att bygga ut leden för farligt gods är lagligt. Det har förvaltningsrätten slagit fast. “Det är en besvikelse och ändrar inte min ståndpunkt i frågan. Men vi får acceptera beslutet”, säger Henrik Danielsson, som var den som överklagade.

Överklagan kring Sofieroleden avslogs
Fredrik Dagvik och Henrik Danielsson får farligt gods-leden precis utanför sina tomtgränser. Nu har Henriks överklagan fallit i domstol. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Blir farligt gods-leden av kommer Danielsson att bli granne med densamma som en av de boende på Örelid. Efter att beslutet om utbyggnad av Sofieroleden fattats i kommunfullmäktige lämnade Henrik in en överklagan till Förvaltningsrätten. Där tas dock endast upp om beslutet är lagligt eller inte. Rätten bedömde att Danielssons överklagan handlade om lämplighet och avslog därför.

– Det var väl inte helt oväntat att överklagan inte skulle gå igenom. Man ser ju på det här rent laglighetsmässigt och sett till det så verkar allt ha gått rätt till, säger Henrik.

– Rätten har kommit fram till det här och då får man respektera det. Sedan finns det andra instanser där man kan ta upp de här sakerna som jag gjorde och det kommer jag att göra.

Danielsson vill att det ska säkerställas att marken verkligen bär för så tung trafik som det kommer att bli vid en farligt gods-led.

– Där kommer jag inte ge mig men det får vi titta på i ett senare skede under den aktiva planeringen, säger Danielsson och fortsätter:

– Det här ska ju igenom ekonomiskt också, så än är det inte klart. De pengar som budgeterats till detta kommer troligtvis inte att räcka på långa vägar.

Danielsson står, trots avslag på överklagan, fast i sin övertygelse att Sofieroleden inte är något bra alternativ.

– Tung trafik till den graden ska inte nyplaneras in på det här sättet. Det har varit min ståndpunkt hela tiden. Den typen av trafik bör gå dit där industriområden utökas.

– Vi har leveransvägar till det som finns idag och det är inte ekonomiskt försvarbart att lägga så mycket pengar sett till hur lite omfattning det handlar om.

Hur går snacket i kvarteret?

– Det är väl ingen som är direkt nöjd. Flera grannar har blivit lovade att det aldrig kommer att bli någon väg av den som sålde tomterna. Det ligger där och gnager.

Nästa instans för överklagan är Kammarrätten men Henrik Danielsson kommer inte att överklaga beslutet igen.

– I nuläget kan jag nog inte göra mer. Det får som sagt bli i ett senare skede under projekteringen. Det är inte bara att bygga. Men just nu kan jag inte tillföra mer.

Nu ska arkeologin undersökas. I vår hoppas kommunen kunna börja med projektering och upphandling av arbetet så att leden sedan kan byggas.