NYHETER 2021-12-16 KL. 16:38

Omorganisation – då får ställföreträdande kommunchefen gå

Av Rickard Gustafsson

Tjänsten som ställföreträdande kommunchef har tagits bort i en omorganisation. Det innebär att Josefin Thedeby lämnar Laholms kommun efter knappt två års tjänst. Avtalet ger henne sex månadslöner.
– Ja, det stämmer att vi går skilda vägar. Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, säger Josefin Thedeby.

Omorganisation – då får ställföreträdande kommunchefen gå
För LT berättar Josefin Thedeby att hon fått dra ett tungt lass för fler områden på Laholms kommun än vad hon ursprungligen anställdes att sköta. Arbetsbelastningen blev för tuff och hon kraschade in i väggen med sjukskrivning som följd.

Kommunens näst högsta tjänsteman, Josefin Thedeby, har lämnat sitt jobb som ställföreträdande kommunchef. Efter nyligen avslutade förhandlingar mellan Thedebys fackförbund och Laholms kommun signerade parterna ett uppsägningsavtal där hon lämnar sin tjänst – arbetsbefriad men med lön under uppsägningstiden i sex månader.

Orsaken till skilsmässan är en omorganisation som gjorts av kommunchefen Anders Einarsson, stöttad av den politiska ledningen, där funktionen med ställföreträdande kommunchef har tagits bort. Thedeby blir därmed övertalig och sägs upp på grund av arbetsbrist.
– När arbetsgivaren framförde förslaget så hade jag förståelse för detta, för det blev efterhand tydligt för mig att tjänsten jag sökte – mitt drömjobb – inte blev som jag trodde, säger Josefin Thedeby till LT och berättar att hon i samband med omorganisationen erbjöds arbetet som kanslichef men tackade nej.

Beslutet om att ha en biträdande kommunchef i Laholms kommun fattades 2019, under interimregimen med de tillförordnade kommuncheferna Erland Björkman och Niklas Wilsson (nuvarande förvaltningschef i Samhällsbyggnadsnämnden).
När de lämnade över kommunchefsjobbet till Anders Einarsson i augusti 2019 fick han ärva organisationsstrukturen.

Thedeby anställdes som kanslichef/biträdande kommunchef. Efter ett halvår in i tjänsten, sommaren 2020, bytte Thedebys tjänst som biträdande kommunchef namn till ställföreträdande, enligt kommunalt beslut, och har fungerat på det sättet fram till nyligen då tjänsten ansågs övertalig.
– Namnbytet var viktigt för alla förvaltningschefer i kommunledningsgruppen så att ställföreträdande hade samma mandat att fatta beslut när Anders Einarsson var frånvarande, säger Josefin Thedeby och berättar att så inte blev fallet.

Arbetsbördan över tid, dessutom under en pågående pandemi, blev orimlig, berättar Thedeby. När hon började i Laholms kommun i januari 2020 hade hon fem medarbetare under sig på kansliet.
Ett år senare var hon ansvarig för sex enheter med 25 medarbetare då hon chefade för upphandlingsenheten, kansliet, säkerhetsenheten, kommunikationsenheten, Medborgarservice och Kontorsservice. Från juli 2020 och ett halvår framåt verkade hon också som kommunjurist.
– Det var tunga områden, men jag kände mig såklart ödmjukt hedrad över förtroendet och gav verkligen mitt allt för att skapa ett nytt team där mina erfarenheter från kommun, statligt verk, domstol och journalistik kom till nytta. Jag ville ju från hjärtat bidra till min vackra hembygds utveckling, berättar hon.

Men allting har sitt pris. Under våren 2021 hade den hårda arbetsbelastningen under lång tid tagit ut sin rätt. I början av juni sjukskrevs hon för utmattningssymptom.
– Tyvärr insåg jag alldeles för sent att med det utökade ansvaret för kommunledningskontorets viktiga områden inte följde med vare sig mandat eller befogenheter, varför min roll blev omöjlig. Jag kraschade hårt in i den berömda väggen och har varit sjukskriven sedan dess, säger Josefin Thedeby.

Vad tänker du själv om att det blivit så här?
– Det är rätt väg att gå om man bara vill ha en kommunchef, men jag tycker att det är synd om det arbetet vi påbörjat för att modernisera kommunledningskontoret de senaste 1,5 åren går tillbaka till hur det var tidigare.
Hur ser framtiden ut för dig nu?
– Jag har varit sjukskriven, men jag har börjat komma tillbaka och fungerar igen. Jag vet inte vad jag ska göra, men har under de här månaderna hunnit fundera mycket och på något sätt ska jag framöver arbeta med välbefinnande.