Klik venligst
NYHETER 2024-01-31 KL. 13:54

Nya landshövdingen på kommunbesök

Av Johan W Jönsson

Hallands läns nya landshövding Anders Thornberg har gjort sitt första officiella besök i Laholms kommun. Han var såväl på Lögnäs gård som på Ahla återvinningscentral.
– Jag är ny på jobbet och det är viktigt för mig att lära känna hela Halland och inte bara Halmstad, säger Thornberg.

Nya landshövdingen på kommunbesök
Avfallschef Lotta Wolf och kommunchef Anders Einarsson i samspråk med landshövding Anders Thornberg på Ahla återvinningscentral. På bilden syns också länsrådet Jörgen Peters samt kommunråden. Foto: Johan W Jönsson

Han tillträdde som landshövding i december i fjol. Nu var det dags att besöka Laholms kommun, där han togs emot av bland annat de tre kommunråden och kommunchefen.

– Jag måste ut utanför Halmstad och åker runt i kommunerna. Jag har träffat kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, politiker och tjänstemän, säger Thornberg.

– Vi har pratat om förutsättningar och utmaningar när det gäller Laholms kommun, fortsätter han.

Dagen i Laholm inleddes med ett företagsbesök på Lögnas gård. Sedan fick landshövdingen en rundvandring på kommunens moderna avfallsanläggning i Ahla.

De tre anställda på återvinningen, Lennart Bengtsson, Peter Olsson och Ronald Sheeran prisades före jul som 2023 års värdeskapande medarbetare i Laholms kommun, visade runt.

– Det var två intressanta besök på två fina verksamheter. Återvinningsstationen här i Laholm är väldigt fin och unik i sitt slag i Sverige. Det är något att vara stolta över, säger han.

Anders Thornberg besökte Laholms kommun och fick bland annat en rundvisning på Ahla återvinningscentral. Han lovade att snart komma tillbaka till kommunen. Foto: Johan W Jönsson

Thornberg fick även lyssna till kommunens översiktsplanerare Agnes Marklund, som berättade om kommunens framtidsplaner. Landshövdingen lovade att komma tillbaka snart.

– Jag kommer komma tillbaka i många olika skepnader. Jag vill göra företags- och föreningsbesök, vill förstå verksamheten och jobba för att främja Halland och alla kommuner i länet.

Det var dock inte första gången som Thornberg var i Laholms kommun i sin nya roll. Redan det första uppdraget han gjorde som landshövding skedde i kommunen.

– Det är kanske fortfarande det uppdrag som gjort störst intryck på mig. Knäreds föreläsningsförening firade 110-årsjubileum och bjöd in mig.

– De har hållit på med folkbildning under så många år och fått dit så många fantastiska föreläsare till Knäred. Bland annat Gunnar Sträng, berättade de, säger Thornberg.

Kommunerna och regionen har ett gemensamt forum i Halland där länsstyrelsen finns representerat. Så är det inte på så många platser i Sverige.

– Jag är med när man pratar om regional fysisk plan. Det vill säga hur hela Halland ska utvecklas. Kommunerna jobbar där tillsammans med regionen. Det är faktiskt ganska unikt, säger Thornberg.

Landshövding Anders Thornberg med Laholms kommuns kommunchef Anders Einarsson och kommunråden Ove Bengtsson (C), Peter Berndtson (SD) och Kjell Henriksson (S). Foto: Johan W Jönsson