Klik venligst
NYHETER 2024-03-21 KL. 06:02

Nya EU-regler för vårbrasor

Av Johan W Jönsson

Nya regler sätter stopp för vårbrasor, beroende på hur reglerna tolkas. I Laholm får man elda mindre mängder trädgårdsavfall även fortsatt. Påskbrasan och valborgsmässobålen är inte i fara.

Nya EU-regler för vårbrasor
Påskbrasorna undantas från de nya reglerna. Foto: Johan W Jönsson

Nya EU-regler började gälla från och med januari i år. Trädgårdsavfall ska sorteras som bioavfall tillsammans med matavfall. Insamlat avfall får enligt reglerna inte gå till förbränning.

Kungsbacka kommun har helt förbjudit trädgårdsavfall från att brännas på tomten. Något P4 Halland rapporterat om. Så långt går man dock inte i Halmstad, Laholm och Hylte.

Kommunerna ges utrymme att ha lokala avvikelser. I Halmstad bedömer man till exempel att det finns miljöfördelar i att hantera mindre mängder trädgårdsavfall på sin egen tomt.

Trädgårdsavfallet ska i första hand gå till fjärrvärme men att bespara transporten till återvinningscentralen är även det en vinning för miljön, skriver HP.

Det som får eldas i trädgården är små mängder trädgårdsavfall. I Halmstad och Laholm får man inte elda sådant som kan komposteras som till exempel gräs, löv eller halm.

Förpackningar, byggmaterial och annat avfall får inte eldas över huvud taget.

Undantag från ovan regler gäller vid de traditionella brasorna och bålen under valborg och påsk.

Fakta:

Det gäller i Laholm:

Eldning av trädgårdsavfall får inte ske inom område med detaljplan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Undantag gäller för påskbrasa och valborgsmässobål.

Källa: HP