NYHETER 2023-05-01 KL. 07:02

Ny nämnd vill ha egen personal

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden lär bli kultur- och folkhälsonämnden. Det finns det en bred majoritet för i kommunfullmäktige. Den aktuella nämnden har dock synpunkter på förslaget.
– Det måste ju finnas någon personal som jobbar för den nya nämnden, säger ordförande Gudrun Pettersson (C).

Ny nämnd vill ha egen personal
Gudrun Pettersson (C) är ordförande i Kultur- och utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

För att spara pengar ska Laholms kommun avveckla kultur- och utvecklingsförvaltningen. Det har även väckts röster för att nämnden då blir överflödig.

Den lär dock bli kvar fast under annat namn: kultur- och folkhälsonämnden. Frågorna kring kultur och folkhälsa anses av majoriteten av partierna vara så viktiga att de behöver en egen nämnd.

De olika nämnderna har fått förslaget från demokrati- och organisationsberedningen på remiss och Kun har några synpunkter.

– Dels så handlar det om gränsdragningar, vem som ska ansvara för vad. Men oavsett hur vi är organiserade måste vi kunna samarbeta mellan förvaltningarna, säger Pettersson.

Hon berättar att
det finns en tråd där man hänger upp kultur, besöksverksamhet, destinations- och näringslivsutveckling.

– Hur delar vi upp det? Besöks- och destinationsutvecklingen skulle ligga under kommunstyrelsen enligt förslaget. Då menar vi att man delar mellan kultur och besöksverksamhet.

Pettersson berättar att Kun hellre ser att besöksverksamheten ligger under den nya nämnden då turistbyrån och Teckningsmuseet är så sammankopplat.

– Vi i nämnden är rädda att det skulle påverka Teckningsmuseets förutsättningar om de två delarna inte får hänga ihop, förklarar Gudrun.

Att kultur- och folkhälsonämnden inte ska ha någon egen personal tycker Pettersson känns hårt. I förslaget ska nämnden dela förvaltning med Samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi ska inte ha något arbetsgivaransvar och Samhällsbyggnadsnämnden ska ha pengar till all personal i sin budget. Det måste finnas någon personal som jobbar för den nya nämnden.

Vad för personal?

– Det kan ju naturligtvis finnas på kultursidan. Sedan finns det personal som jobbar mot två nämnder redan idag. Det finns säkert exempel man kan titta på.

– I det gamla förslaget skulle vi inte ha någon förvaltning och då kan man inte ha någon personal. I det här förslaget ser jag det som att två nämnder har en gemensam förvaltning.

Att kulturskolan ligger under den nya nämnden liksom att folkhälsan prioriteras under densamma är något som Kun lyfter fram som positiva saker i det lagda förslaget.

Vad säger du om att din tjänst minskas och lön sänks enligt det nya förslaget?

– Arvodet ska på något sätt spegla både hur mycket tid man lägger men även vilket ansvar man har. Men att vara ordförande är ett ansvar i sig.

– Man förväntas delta i olika sammanhang där presidierna samlas och i olika andra forum. Men jag får förhålla mig till den förändringen i det nya uppdraget.

Trodde du att du Kun skulle läggas ner?


– Nej, stödet för att lägga ner nämnden har aldrig varit så stort att jag varit orolig för det. Däremot kom Maryam (Barkadeshi i MED) med det förslaget - att lägga ner nämnden.

Alla i nämnden, förutom Barkadeshi, ställde sig dock bakom det remissvar som Kun:s presidie sammanställt. MED-politikern reserverade sig i frågan.