NYHETER 2022-01-16 KL. 07:58

Nu tar kommunen ett helhetsgrepp om stranden: ”Ska vara lätt att göra rätt”

Av Johan W Jönsson

Stranden är Laholms kommuns största turistmagnet och det är även en oas för Laholmarna. Nu tar kommunen ett helhetsgrepp om Sveriges längsta sandstrand. ”Det ska bli lättare att göra rätt helt enkelt”, säger projektledaren Ingela Månsson.

Nu tar kommunen ett helhetsgrepp om stranden: ”Ska vara lätt att göra rätt”
Nu ska det bli lättare att göra rätt på stranden i Mellbystrand. Kommunen tar ett stort grepp kring turistmagneten. Foto: Johan W Jönsson

Redan i oktober skrev Laholms Tidning att kommunen skulle ta ett helhetsgrepp om stranden. Detta sedan projektet ”Stranden som arena” flyttats in under det paraplyet. Bakgrunden kring att kommunen valt att ta det här greppet handlar om de synpunkter som kommit in.

– Det har kommit in synpunkter på stranden i alla år och nu kände vi att det var dags att ta det här helhetsgreppet. Att det ska vara lätt att göra rätt är vår devis, säger Ingela.

För den som är intresserad av att besöka Laholm, bo i Laholm, starta företag i Laholm så vill kommunen göra det så enkelt som möjligt.

– Det ska vara basic och vi vill vara serviceminded. Vi ska kunna svara och kan vi inte svara så ska det vara så tydligt att vi kan kolla upp vad som gäller och återkomma.

Det handlar bland annat om tillstånd.

– Ringer du till kommunen och har ett evenemang, ett företag, vill bedriva försäljning på stranden eller något annat som kräver tillstånd så ska vi kunna hjälpa till på ett bra sätt.

Campingen, matvagnar, kommunal service samt information och skyltar är de prioriterade områdena i projektet.

Med campingen handlar det mycket om tydlighet. Kommunen hade problem med campare på stranden i somras och har även haft det tidigare somrar.

– Man får inte använda stranden som en campingplats enligt vår lagstiftning. Men vem kan säga om du campar, övernattar eller bara stannar till? Det är också en tolkning.

– Vi vill hjälpa till så att det inte ges utrymme för misstolkningar och då samtidigt visa var man kan ställa sig istället. Vi har flera olika fina ställplatser i det vackra inlandet i vår kommun.

Matvagnarna på stranden har också varit en följetång under de senaste somrarna. Det har kommit in många synpunkter kring dessa till kommunen.

– En del uppfyller inte kraven vid miljösyn men det handlar också om att alla inte har alla tillstånd. Vi har fått signaler att det ser skräpigt ut, att det stör och att det kopplats in vatten och el fel.

– Det är markägaren som bestämmer och inte kommunen. Men vi vill underlätta genom att göra servicepunkter med el, vatten och avfallshantering och förenkla med tillstånden.

Ska det finnas någon samsyn kring detta bland de olika markägarna?

– Vi är en länk och vi hittar gärna en samsyn. Vi har inte pratat med alla markägare men ett antal sitter med i föreningarna som vi pratat med och de är intresserade av en samsyn.


Ingela Månsson är projektledare för det helhetsgrepp som kommunen tar kring stranden. Arkivbild


Den kommunala servicen på stranden ska också förbättras och det handlar bland annat om de så kallade strandentréerna.

– Det finns en ofantlig mängd sådana idag och många har servicebyggnader idag och alla är inte tidsenliga. Frågan är om vi ska behålla dem när de upplevs som ofräscha trots att de städas ofta.

– Det är kanske bättre att satsa mer på några stycken i bra läge. Samtidigt är det inte så att vi ska plocka bort och säga att nu ska ni få tre toaletthus. Men vi kanske kan ha moduler som vi flyttar.

Tanken är att satsa mer på tre, fyra strandentréer och där ska det även finnas möjlighet till olika former av aktiviteter och evenemang, avfallshantering och turistinformation.

– Kommer du som besökare till stranden så ska du veta vad som gäller. Vi behöver vara tydliga med information, säger Ingela och fortsätter:

– Bemöter vi de människor som kommer hit på ett bra sätt gör det kanske att personer känner att de vill flytta hit eller starta företag här.

Hundbad och hundrastning ska utredas vidare. Det kom in ett medborgarförslag kring att utöka hundrastningen på strande under hösten 2020.

– Där undrades om man inte kunde göra som i Båstad och tillåta hundar på stranden tidig morgon och sen kväll sommartid. Det behöver upp och avgöras nu i vår.

– Hundägandet har ökat under pandemin. Ska vi ha hundbadet där det är? Behöver det utökas? Det var väldigt mycket hundar på hundbadet i somras. Vi behöver se över det.

Information och skyltar är den fjärde prioriterade punkten och där behöver kommunen bli tydligare, menar Månsson.

– Det finns ganska många parkeringsmöjligheter ovanför stranden till exempel och där är vi kanske för dåliga att skylta upp. Både längs kustvägen men kanske även längs E6:an.

Kommunen vill också göra det lättare och säkrare att ta cykeln istället för bilen och därför titta på portabla cykelställ där cyklisterna tryggt kan ställa sina cyklar medans de njuter på stranden.

– Vi vill gärna visa på de goda möjligheterna det finns att cykla till stranden och då vill vi säkra upp så att de som väljer cykeln ska ha den kvar när de kommer upp.

När kan alla de här bitarna vara klara?

– Den här utredningen och det här dokumentet som har lämnats och redovisats är ett levande dokument som ska leva över tid och det kan förändras.

– Men politiken vill se att det händer någonting och en del av det här kan vi vara i mål med redan i sommar i form av olika projekt som vi testar.

Vad kan man märka av som besökare på stranden redan till denna sommaren?

– Framförallt kommunikationsmässigt och skyltmässigt. Reviderar kommunen sin budget och vi får lite medel där så kan vi kanske även prova en av de nya servicepunkterna.

Det finns inga pengar för det här än?

– Nej, men allt kräver inte pengar. Vissa saker är bara att vi samordnar och internt jobbar tillsammans. Att förenkla med tillstånd och så bör vi kunna prestera under den här våren, avslutar Ingela Månsson.