NYHETER 2023-08-25 KL. 16:15

Nu börjar rådhuset renoveras

Av Johan W Jönsson

Ställningen börjar komma på plats. Nu är det dags för rådhuset i Laholm att få sig en uppfräschning, på utsidan. Insidan får vänta och Föreningen Gamla Laholms utställningar rullar på som vanligt. Kostnad: 3,9 miljoner kronor, exklusive moms.

Nu börjar rådhuset renoveras
Rådhuset i Laholm ska få sig en rejäl uppfräschning. Den första på mästan 25 år. Foto: Johan W Jönsson

Renoveringen av den pampiga byggnaden är ett planerat underhåll. Beslutet om renoveringen fattades redan i början av förra året och det har avsatts pengar för ändamålet.

Byggnaden är i behov av en uppfräschning. Den putsade fasaden ska lagas och fönster ska renoveras och målas om. Renoveringen startar den 1 september och pågår till november.

Det var hela 25 år sedan som rådhuset senast fick en liknande större uppfräschning. I bevarandeplanen är rådhuset klassat som en kulturhistoriskt särkilt värdefull byggnad.

Josefin Karlsson är projektledare på Kommunfastigheter som har hand om renoveringsarbetet:

– Eftersom det är en sådan anrik byggnad som inte får förvanskas gör vi renoveringen i nära samråd med Kulturmiljö Halland så att vi använder rätt byggnadsteknik för huset och bevarar byggnaden som det är tänkt, säger hon.

– Det ska bli fantastiskt att se hur fint det blir när det är klart och avtäckt, fyller Annika Kharraziha, som är verksamhetschef för kultur och fritidsfrågor och ansvarar för huset, i.

Rådhuset behöver renoveras. Putsen ska fixas till och fönsterna målas, till exempel. Foto: Johan W Jönsson

För att väder och vind inte ska påverka renoveringsarbetet kommer huset att kläs med byggnadsställningar som täcks me väderskyddsduk.

Det är Bengtssons bygg som utför arbetet tillsammans med underentreprenörer. Anbudssumman ligger på 3,9 kronor exklusive moms.

Föreningen Gamla Laholm ville att den invändiga renoveringen skulle ske samtidigt. Så blir det dock inte. Den är planerad till 2026 och beräknas kosta 2 miljoner kronor.

Gamla Laholms utställningar pågår därför som vanligt även under renoveringsarbetet. Den nya utställningen ”Behov att skapa” öppnar just den 1 september.

Fakta rådhuset:

Laholms rådhus är ett av stadens allra äldsta hus och uppfördes redan 1794 efter ritningar av den kände profilen och stadsfältskären Johannes Emanuel Hausknecht. Huset nyttjades då bland annat som våghus och arrest och har än idag flera av cellerna bevarade på bottenvåningen. Sitt nuvarande yttre utseende fick byggnaden i en renovering som gjordes 1905.

Fakta: Laholms kommun

I slutet på vecka 34 började ställningarna byggas runt den anrika byggnaden. Foto: Johan W Jönsson