NYHETER 2024-01-25 KL. 06:02

Nämndsordföranden: ”Vi är ingen ny nämnd”

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms kommun har bytt namn till Kultur- och folkhälsonämnden. Nu har nämnden haft sitt första sammanträde under det nya namnet.
– Det är lätt att säga att det är en ny nämnd. Men det är det inte, tycker jag, säger ordförande Gudrun Pettersson (C).

Nämndsordföranden: ”Vi är ingen ny nämnd”
Gudrun Pettersson (C) är ordförande för kultur-. och fokhälsonämnden. Det som innan årsskiftet hette kultur- och utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Den gamla kultur- och utvecklingsnämndens förvaltning har försvunnit. Kultur- och folkhälsonämnden delar nu förvaltning med samhällsbyggnadsnämnden.

All utbildning har flyttats in under utbildningsnämnden (tidigare barn- och ungdomsnämnden). Tidigare hade kultur- och utvecklingsnämnden ansvar för frivilliga skolformer.

Socialnämnden har tagit över arbetsmarknadsfrågorna och kommunstyrelsen ansvaret för turism och besöksverksamhet. Kulturen, föreningslivet och folkhälsan ligger under Kfn.

Kultur- och folkhälsonämnden har också tagit över ansvaret för måltidsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden. Detta då man menar att mat ingår under folkhälsa.

– Vi har ett nytt namn och vi har en ny organisation. En ny förvaltning som går under samhälls-, kultur- och folkhälsoförvaltningen. Men vi är ingen ny nämnd, säger Pettersson.

– Vi har lämnat ifrån oss en del uppgifter och vi har fått en del nya saker att ta tag i. Folkhälsouppdraget är jättespännande och vi har börjat med det arbetet.

Dessutom menar Pettersson att kulturen och föreningslivet kan få ta större plats nu när annat som nämnden tidigare hade ansvar för hamnat under andra nämnder.

– Känslan i nämnden är god och det är en bra känsla i förvaltningen. Att Andreas (förvaltningschef Meimermondt) finns kvar i samma roll för mig som ordförande är en stor trygghet.