Klik venligst
NYHETER 2024-06-13 KL. 06:00

Myndigheter vägrar sänka farten vid badplats

Av Carina Nilsson

Badplatsen vid Hinnerydssjön strax utanför samhället är väldigt populär varma sommardagar och fina kvällar. Men flera av de boende är mycket oroliga för att det ska hända en olycka på väg 506 strax intill.

Myndigheter vägrar sänka farten vid badplats
Både barn och vuxna i Hinneryd är väldigt glada för sin badplats. Men hastigheten förbi badplatsen är på tok för hög anser alla. Foto: Carina Nilsson

Hinnerydssjön är bråddjup nästan överallt, men strax intill väg 506 är sjön lite grundare. Därför valde Hinnerydsborna just den platsen när de på 1980-talet själva ställde i ordning en badplats här.

– För ungefär tio år sedan tog kommunen över badplatsen och gjorde vid den. Här finns både grillplats, brygga och flotte. Är det fint väder så går man hit och umgås, badar och kanske grillar korv, säger Anna Johansson.

Sommartid samlas det ändå mer folk då många turister söker sig till badplatsen.

– Vi har både danskar, tyskar och holländare som är här sommartid, och den lilla parkeringen intill badplatsen rymmer kanske bara fem–sex bilar. Det gör att många parkerar i kanten av väg 506, men hastigheten är 80 och det går mycket tung trafik på vägen. Är det många parkerade bilar på vägen så blir det stora problem att mötas, säger Anna Johansson.

En fin sommardag kan det vara ett femtiotal personer vid badplatsen. Bilarna står då parkerade på rad utmed landsvägen vilket utgör en trafikfara menar Anna Johansson. Foto: Carina Nilsson

Anna får medhåll från många i byn, bland annat Josefin Gullstrand och Ingegerd Nilsson.

– Har man små barn med sig måste man ha stenkoll på dem, så de inte springer i väg när det kommer en kompis eller så, säger Josefin.

– Här kan lätt vara femtio personer en fin sommardag och då blir det också väldigt många bilar. Vi är oroliga för att det ska hända en olycka, säger Ingegerd.

Anna Johansson har också varit i kontakt med åkeriet Tommaryds skogstransport som bekräftar att vägen ofta väljs för tunga transporter eftersom den har en högre bärighetsklassning än den alternativa vägen.

– De här åkarna vet om hur det brukar se ut här en fin sommardag och sänker farten i god tid. Men vet man inte och kommer ur en av kurvorna med en långtradare i 80 kilometer i timmen då är det stor risk för en mötesolycka och farligt för oskyddade trafikanter, säger Anna.

Badplatsen fick sin placering då det var den grundaste delen av sjön. Resten av Hinnerydsssjön är bråddjup. Foto: Carina Nilsson

Byborna vill nu att hastigheten sänks förbi badplatsen, framför allt under sommarmånaderna, och har skrivit till länsstyrelsen. Den aktuella vägen är Trafikverkets väg, men det är länsstyrelsen som fattar beslut om en tillfällig sänkning av hastigheten.

– Både vi och Markaryds kommun har försökt innan, men fått nej först av länsstyrelsen och sedan Transportstyrelsen när vi har överklagat, säger Anna Johansson.

Caroline Forsman som är länsjurist vid länsstyrelsen i Kronoberg har ärendet på sitt bord.

– Det har varit många kompletteringar i ärendet så därför är vi inte framme vid något beslut ännu. Men ärendet har handlagts tidigare och då har det avslagits, säger hon.

I de tidigare besluten skriver länsstyrelsens tidigare handläggare bland annat att vägen är lågt trafikerad och att det finns få fastigheter längs med vägen. Den omständigheten att en badstrand används en kortare tid under året leder inte till att det finns skäl att sänka hastigheten, ansåg länsstyrelsen.

Hinnerydssjön är en populär badplats och en träffpunkt i byn under fina sommardagar och även kvällstid. Foto: Carina Nilsson

Byborna har tidigare fått stöd av Markaryds kommun som också har skrivit till länsstyrelsen och överklagat till Transportstyrelsen berättar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Svend-Erik Dahlström (KD).

– Vi kom till vägs ände tyvärr. Både länsstyrelsen och Transportstyrelsen sade nej till att sänka hastigheten och det finns ingen mer rätt att överklaga.

Även kommunstyrelsen i Markaryd engagerade sig i frågan berättar ordförande Bengt Germundsson (KD).

– Jag tycker myndigheterna visar en korkad byråkratisk inställning här. Hastigheten i samhället ska sänkas från 50 till 40 kilometer i timmen, då borde inte några hundra meter till göra så stor skillnad. Man måste ändå sakta in om man ska till tätorten och man kanske inte behöver gasa upp till 80 direkt efter samhället, säger han.

Bengt Germundsson menar att länsstyrelsen och Transportstyrelsen körde över kommunen och de boende, medan liknande sänkningar av hastigheten har gjorts på andra håll.

– I både Skåne och Blekinge finns exempel på att man har sänkt farten vid statliga vägar intill badplatser. De som beslutar borde komma ut på platsen, det är lätt att säga nej när man sitter tolv mil bort, säger han.