NYHETER 2021-12-23 KL. 15:41

Mordförsöket på altan i Veinge nobbas av HD

Av Rickard Gustafsson

Hovrättsdomen mot den 39-årige laholmare som sköt två två gevärsskott mot människor på en inglasad altan I Veinge står fast. Laholmaren överklagade det nioåriga fängelsestraffet till Högsta domstolen, men HD tar inte upp fallet.

Mordförsöket på altan i Veinge nobbas av HD
I polisens rekonstruktion av mordförsöket framgår det att ett av skotten som 39-årige laholmaren avfyrade bara var en decimeter från att träffa en av de två personer som satt på altanen. Foto: Polisens förundersökning

De många rättsliga turerna kring mordförsöket i Veinge verkar nu vara slut. Högsta domstolen nekar prövningstillstånd för den 39-årige laholmare som dömts till långt fängelsestraff i såväl tingsrätten som hovrätten.

Laholmarens advokat hade i resningsansökan till HD argumenterat för att de två skotten som avfyrades skulle betraktas som skrämselskott och inte var tänkta att döda. Ett av skotten var dock bara en decimeter från att träffa en man i huvudet.
Högsta domstolen tar bara upp ärenden som anses kunna bli prejudicerande eller om det finns synnerliga skäl, vilket HD inte bedömer att det finns i detta fallet.

Det var i september 2020 som den 39-årige mannen sköt mot en inglasad altan i en bostad utanför Veinge. Enligt åklagaren och domarna i såväl tingsrätten som hovrätten var skotten syftade att träffa och döda 39-åringens ex-flickvän och dennes nya sambo. Paret hade dock en stund tidigare lämnat bostaden för att skjutsa hem en bekant och på altanen satt istället två vänner, varav den ena bara var en hårsmån från att bli träffad i huvudet av ett av gevärsskotten.

De efterföljande rättsliga turerna i åtalet mot laholmaren blev minst sagt snåriga. En första förhandling hölls i Halmstads tingsrätt i mars 2021 där det uppkom en jävsituation mellan försvarsadvokaten och ett vittne. Den åtalade tvingades då byta försvarare vilket innebar att förhandlingen sköts fram med någon månad.

Vid nästa huvudförhandling dömdes mannen till nio års fängelse. Men det visade sig att domaren var densamma som under den första förhandlingen – något som inte är tillåtet.
Hovrätten fattade därför beslut att ogiltigförklara domen och ärendet hamnade återigen på tingsrättens bord. Efter en ny förhandling i juli 2021 dömdes den åtalade istället till tolv års fängelse.

Tingsrättens dom överklagades till hovätten som sänkte straffet till nio år. Hovrätten friade 39-åringen för förberedelse till mord, men följde i övrigt de fällande åtalspunkterna i tingsrätten: försök till mord, framkallande av fara för annan, skadegörelse, grovt vapenbrott, narkotikasmuggling och ringa narkotikabrott.