Klik venligst
NYHETER 2024-05-13 KL. 17:03

Miljoner att spara på kommunens skolskjutsar

Av Johan W Jönsson

Ses skolskjutsarna i Laholms kommun över kan miljoner kronor sparas. LT fick vara med när föräldern och ekonomen Carl Ivarsson gjorde en dragning för den politiska vilden och kommunfullmäktigeledamoten Caroline Ugglesjö.
– Att göra detta är en större besparing än om skolorna i Ahla och Genevad läggs ner, och inte en enda tjänst försvinner, säger Ivarsson.
– En jättetydlig presentation, konstaterar Ugglesjö.

Miljoner att spara på kommunens skolskjutsar
För Caroline Ugglesjö, politisk vilde i kommunfullmäktige, var det självklart att lyssna på Carl Ivarssons presentation. Politiker i styret och tjänstemän i utbildningsförvaltningen har tackat nej eller inte svarat alls. Foto: arkivbilder

Carl reagerade då han följde livesändningen av det senaste kommunfullmäktige och började undersöka hur det ligger till med skolskjutsarna i Laholms kommun.

En betydande andel av de presenterade besparingarna av att stänga Ahlaskolan och Genevadsskolan är vilseledande, menar Ivarsson.

– Som ekonom tycker jag att det är konstigt. Hur man hanterar skolskjuts i årskurs fem till nio är inte en besparing av att stänga Ahlaskolan och Genevadsskolan, säger Carl.

Carl har erbjudit sig att göra en dragning i ämnet för tjänstemän i utbildningsförvaltningen samt för politiker i Ansvar för Laholm. Samtliga har tackat nej eller inte svarat alls på erbjudandet.

– Det är en jättetydlig och pedagogisk presentation. När man får till sig ren fakta på det här sättet känner jag att det inte finns någon god grund att fatta ett beslut om att lägga ner skolorna på, säger Caroline Ugglesjö.

0,7-2,2 miljoner i besparingen kommer från att särskilda bestämmelser avseende skolskjuts ändras och att äldre barn från Lilla Tjärby och Genevad (som alltså redan går på Veingeskolan idag) får åka linjetrafik istället för upphandlad buss.

– Utbildningsnämnden kan göra den förändringen utan att stänga skolorna. Genomförs motsvarande förändring för samtliga elever i kommunen från årskurs 5 bör den potentiella besparingen uppgå till cirka 4-9 miljoner per år, säger Carl.

När för barnen rimliga avvägningar görs för farlig väg, god tillgång till linjetrafik, och så vidare menar han att den nedre halvan av intervallet bör vara det mest sannolika.

– Den potentiella besparingen på skolskjuts är alltså större än den presenterade besparingen av att stänga skolorna, utan att en enda tjänst tas bort eller att någon skola stängs.

Den tilltänkta besparingen med skolnedläggningarna realiseras genom att två nya särskilda bestämmelser införs som inte har med Ahlaskolan eller Genevadsskolan att göra.

Högstadieeleverna i Genevad och Lilla Tjärby samt elever i årskurs 5 och 6 i den sistnämnda byn får åka linjetrafik. Utbildningsnämnden sänker årskursgränsen för Lilla Tjärby specifikt tills årskurs 5.

– Vad är det som gör att enbart barn från Lilla Tjärby ska åka linjetrafik från årskurs 5, varför inte samtliga barn från årskurs 5 som har tillgång till linjetrafik?, frågar sig Carl.

Att se över skolskjutsarna i Laholms kommun kan spara miljontals kronor för utbildningsnämnden, hävdar ekonomen och föräldern Carl Ivarsson. Foto: Bildbyrån

En upphandlad buss anges till 800 000 kronor och ökad kostnad för busskort till 80 000. Det innebär att varje buss som kan skiftas från upphandlad till busskort ger en besparing om 720 000.

Carl har även noterat att en ort kan ha kvar sin skola och ändå ha en särskild bestämmelse om skolskjuts. Det handlar om Mellbystrandsskolan.

Kan 7-9-eleverna åka med busskort till lägre kostnad än en upphandlad buss nästa läsår om skolan finns kvar?

– Jag ställde den frågan till utbildningsnämnden och fick till svar; nej, att bussarna redan är en upphandlad kostnad för kommunen, trots att den som svarade inte läst avtalet. Upphandlar kommunen verkligen skolskjuts innan ansökningarna från vårdnadshavarna kommit in?

Varför tackade du ja till den här dragningen med Carl, Caroline?

– Det var en självklarhet. Som folkvald politiker är man en representant för kommuninvånarna. Det finns ekonomiska frågetecken som bör hanteras innan man gör ett så drastiskt val som man nu ska göra. När information finns och man blir erbjuden den så här är det dumt att inte ta till sig av den, säger Caroline.

– Ingen nykter ekonom kommer kunna påstå att det här är korrekt redovisat eller gjort. Utbildningsnämnden har dragits med underskott i två år. Varför har man inte tittat på skolskjutsfrågan i stort för alla barn tidigare?, frågar sig Carl Ivarsson.