Klik venligst
NYHETER 2024-03-15 KL. 09:19

Markägare byggde camping utan tillstånd

Av Rickard Gustafsson

Ett par i Laholms kommun döms att betala drygt 20 000 kronor i böter och avgifter. De straffas för att de utan dispens byggt en mindre campingplats i strandskyddat område.

Markägare byggde camping utan tillstånd
Att inte ha skaffat strandskyddsdispens för de fem iordningställda ställplatserna nära Krokån kostar paret över 20 000 kronor. Foto: Adobe Stock/Genrebild

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Göteborg har i ett ärende utrett ett sydhalländskt par.

I fjol iordningsställde paret fem ställplatser för husbilar och husvagnar i närheten av Krokån i Knäred.

Under arbetet flyttades ett lager jord och därefter fylldes det på grus som bärlager. När markarbetet med den lilla campingplatsen var klar sattes det upp en informationstavla med betalningsanvisning.

För att göra området, i den natursköna miljön, extra trivsamt skapades även en grillplats med bänkar.

Inte alls okej, menar miljöåklagaren som påpekar att dylika åtgärder kräver dispens från strandskyddet. ”Vidtagna åtgärder hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt”, skriver åklagaren.

Mannen och kvinnan har nu fått varsitt strafföreläggande för brott mot områdesskyddet och döms att tillsammans betala 18 300 kronor i dagsböter. Utöver det ska de också punga ut med varsin tusenlapp till Brottsofferfonden.