NYHETER 2021-12-03 KL. 15:16

LOV kan bli aktuellt inom äldreomsorgen i kommunen

Av Johan W Jönsson


Socialnämndens verksamhet har fått i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys på vad det skulle innebära att införa LOV inom äldreomsorgen. “Det är 24 kommuner som redan har LOV inom äldreomsorgen men vi är 190 kommuner. Varför har inte alla det?”, frågar sig nämndens ordförande Kenneth Camitz (M).

LOV kan bli aktuellt inom äldreomsorgen i kommunen
Kenneth Camitz är ordförande i Socialnämnden. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

LOV står för lagen om valfrihetssystem. Detta finns redan inom hemtjänsten och den dagliga verksamheten i Laholms kommun. Nu vill Socialnämnden att det utreds som ett alternativ även för äldreomsorgen.
– Jag la ett ordförandeförslag kring LOV som hela nämnden ställde sig bakom. Det finns en hel del kommuner som har det och vi ser det som en framkomlig väg för framtidens särskilda boende, säger Camitz.

Han tänker bland annat på Vardagas Villa Havsglimt som står tomt i Skummeslövsstrand. Där finns drygt 60 lägenheter. Invigningen skedde strax innan coronautbrottet våren 2020 och sedan dess har inga boende flyttat in.
– Vardaga kanske skulle vara intresserade av LOV. Vem vet? Annars är frågan vad som händer med Villa Havsglimt. Det kommer finnas även andra intressenter om vi skulle införa LOV, säger Camitz.

Han säger också att det är ett sätt att låta invånarna kunna välja var de vill bo. Men att processen är lång och att det kommer att dröja innan det eventuellt blir verklighet.
– I så fall är det inte vi politiker som bestämmer, utan invånarna själva. Växjö och Halmstad har LOV inom äldreomsorgen och vi får titta hur de har gjort, säger Camitz.

Verksamhetens risk- och konsekvensanalys ska vara färdig i februari/mars 2022.
– Vi vill ta reda på mer fakta och vad det skulle innebära att införa LOV inom äldreomsorgen. Så får vi ta ställning till det sedan, säger Son:s förste vice ordförande Majvor Persson (C).
– Det skulle vara intressant att se om vi kan få till LOV men vi får avvakta vad analysen säger när den är färdig, avslutar Camitz.