NYHETER 2022-05-05 KL. 17:32

Lokal företagare använde illegal arbetskraft

Av Rickard Gustafsson

Förra sommaren gjorde gränspolisen en razzia mot en byggarbetsplats i Mellbystrand efter misstanke om att fyra arbetare uppehöll sig och arbetade illegalt i Sverige. En av arbetarna hade anställts av en lokal kvinnlig entreprenör som nu dömts i Halmstads tingsrätt för brott mot utlänningslagen.

Lokal företagare använde illegal arbetskraft
Gränspolisens kontroll av illegal arbetskraft på en byggarbetsplats i Mellbystrand gav resultat. Fyra personer saknade arbets- och uppehållstillstånd och nu döms en lokal företagare för brott mot utlänningslagen. Foto: Arkivbilder

Det var i mitten av maj förra året som polisens RÖK-sektion (sektionen för rörlig gränskontroll) i Göteborg gjorde ett tillslag vid en byggarbetsplats i Mellbystrand. I samband med kontrollen uppdagades att fyra av arbetarna saknade arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Ett drygt halvår före gränspolisens kontroll hade företaget i Mellbystrand anlitat ett skånskt bemanningsföretag för att utföra byggnadsarbeten.
Företagets kvinnliga ägare berättade i polisförhöret att hon undersökt bemanningsföretaget och fått en försäkran om att samtliga arbetare hade uppehålls- och arbetstillstånd och att hon varit noggrann med att registrera samtliga på bygget utifrån Skatteverkets regler.

En av bemanningsföretagets anställda, en albansk man, visade sig vara exceptionellt duktig och den kvinnliga entreprenören valde att anställa honom i sitt eget företag som fastighetsskötare. Anställningen trädde i kraft knappt två veckor före poliskontrollen.

När gränspolisen slog till stod det klart att den albanske arbetaren aldrig haft vare sig uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige och kvinnan misstänktes för att gjort sig skyldig till att ha använt illegal arbetskraft.

Åklagaren yrkade på att kvinnan skulle dömas för brott mot utlänningslagen och yrkade även på att kvinnans företag skulle betala 47 600 kronor (ett prisbasbelopp) i särskild avgift till staten.

Vid förhandlingen i Halmstads tingsrätt nekade kvinnan till brott. Hon berättade att arbetaren vid kontraktskrivandet visat upp ett dokument med samordningsnummer från Skatteverket, vilket hon i kontakt med myndigheten fått reda på bara den med arbetstillstånd kan få.

Vidare berättade hon att den albanska arbetaren informerat henne om att hans uppehålls- och arbetstillstånd snart skulle löpa ut och att hon då uppmanat honom att ansöka om en förlängning.

Tingsrätten anser att kvinnan inte agerat med uppsåt men att hon agerat oaktsamt. Rätten skriver i domen att kvinnan inte borde ha nöjt sig med muntliga uppgifter från den albanske arbetaren, utan skulle ha verifierat uppgifterna hos Migrationsverket.

Kvinnan döms för brott mot utlänningslagen och straffas med 50 dagsböter á 250 kronor. Domstolen valde dock att sätta ned böterna mot kvinnans företag till ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor, med hänsyn till att den albanske arbetaren bara varit anställd i 13 dagar.

Utöver det får hon även stå för sina egna advokatkostnader, knappt 4 000 kronor.