NYHETER 2023-05-26 KL. 06:05

Laholmskvinna döms för VAB-fusk

Av Rickard Gustafsson

Halmstads tingsrätt slår fast att en kvinna i Laholms kommun felaktigt tillskansat sig cirka 20 000 kronor i föräldrapenning. Straffet för bidragsbrotten blev villkorlig dom och dagsböter. Kvinnan nekar till brott.

Laholmskvinna döms för VAB-fusk
En kvinna i 40-årsåldern har mot sitt nekande dömts för bidragsbrott. Foto: Arkivbild

Utredningen kring VAB-fusket sträcker sig hela tre år tillbaka i tiden och omfattar misstänkta bidragsbrott under perioden maj-oktober 2020.

Under det halvåret ansökte kvinnan, som är i 40-årsåldern, vid fem tillfällen om tillfällig föräldrapenning då hon varit tvungen att vara hemma från jobbet för vård av sjukt barn.

När Försäkringskassan började granska ärendet visade det sig att barnet vid ett flertal tillfällen befunnet sig på förskolan (och under hösten i skolan) under de dagar som kvinnan ansökt om föräldrapenning.

Åklagaren valde att åtala kvinnan för bidragsbrott och menade att kvinnan felaktigt mottagit nästan 20 000 kronor från Försäkringskassan.

Kvinnan nekar till brott och menade att barnet visst varit sjukt eller smittat och att uppgifter om att barnet närvaroregistrerats i förskola och skola inte stämmer. Enligt kvinnan var det rörigt på både förskola och skola under den aktuella perioden och att fel begåtts.

I rättegången i Halmstads tingsrätt vittnade rektorn på den aktuella förskolan i Laholms kommun om hur rutinerna för närvaroregistreringen fungerar och att personalen digitalt registrerar när barnen kommer och lämnar.

Vittnesmålet beskrivs i domen som tillförlitligt och rätten menar att det ”framstår som orimligt att personal skulle registrera ett barn som närvarande trots att det inte var det”.

Åklagaren lade även fram skriftliga bevis, från skolans rektor, på att barnet varit närvarande.

Domstolen anser att åklagarens bevisning är styrkt och dömer kvinnan för fem fall av bidragsbrott, varav två bedöms som ringa. Påföljden utdöms som villkorlig dom och 70 dagsböter.

En av nämndemännen anmälde skiljaktig mening till domen och ansåg att delar av bidragsbrotten inte var bevisade.