Klik venligst
NYHETER 2023-01-17 KL. 15:11

Laholm får fler poliser

Av Rickard Gustafsson

Närmsta tre åren kan lokalpolisområde Halmstad/Laholm få 15-20 nya poliser. Det säger lokalpolisområdeschefen Gustav Rosén Zetterberg som vill stärka yttre tjänst inom Laholmspolisen. Det betyder fler poliser som patrullerar i kommunen.

Laholm får fler poliser
Lokalpolisområdeschefen Gustav Rosén Zetterberg meddelar att det kommer att bli fler poliser i Laholm de närmsta åren. Foto: Rickard Gustafsson

Laholmspolisen kommer att få ett tillskott av medarbetare de kommande åren. Det står klart efter att Anders Börjesson, polisområdeschef för Halland, i ett pressmeddelande räknar med att anställa 120 nya medarbetare i länet, 2023-2025.
I siffran ingår både poliser och civilanställda.

Hur många som kommer att fördelas i den södra länsändan, lokalpolisområde Halmstad/Laholm, är oklart. Tf lokalpolisområdeschef Gustav Rosén Zetterberg har klart för sig hur många det kan bli.
– Jag tror att vi kommer att växa med 15-20 medarbetare under tre år, säger han till LT.

Antalet personer som jobbar inom lokalpolisområde Halmstad/Laholm i dag är uppgifter som polisen gärna inte flaggar för, men Rosén Zetterberg ser ett stort behov av fler poliser.
– Vi löser det grundläggande polisiära uppdraget. Att bemanna våra stationsbefäl, våra radiobilar, krim-jouren det klarar vi, men vår utmaning är att ha rätt bemanning på utredning- och områdespolissidan. Jag vill ha fler poliser som kan få arbeta långsiktigt med yttre tjänst i Laholm.

Om det blir nya poliser i Laholm redan under 2023 är ännu inte bestämt.
– Polisen i Halmstad kommer att växa med ett antal medarbetare under 2023 och sen kommer vi att få en ganska stor tillväxt i lokalpolisområdet under 2024, säger Gustav Rosén Zetterberg.
Vad lokalpolisområdeschefen syftar på är att det i juni 2024 examineras en väldigt stor kull med nya polisaspiranter och förhoppningen är att Laholm då får en rejäl förstärkning.
– Jag hoppas att vi kommer att få en hyggligt stor andel av dem. Sen är det mitt uppdrag att fördela de här individerna klokt, men min ambition är att antalet poliser i yttre tjänst i Laholm ska växa under 2023-2025.

För att få full effektivitet när det blir fler poliser i yttre tjänst krävs det också mer resurser på ”insidan”.
– Växer vi med tio fler poliser i yttre tjänst så behöver vi också ytterligare någon multimediahandläggare, beslagshandläggare, planerare, utredare som ska hantera det som poliserna arbetar fram. Vi behöver i framtiden också ha fler nischkompetenser framöver som finansiella utredare och analytiker som stödjer både det ingripande uppdraget och utredande uppdraget, säger Gustav Rosén Zetterberg.

Zetterberg vill att poliserna som stationeras i Laholm ska få vara mer fredade för att jobba i just Laholms kommun.
– Jag vill att poliserna i Laholm inte främst ska vara poliser som vår ledningscentral skickar på 112-jobben. Jag vill att de ska jobba mer riktat i sin miljö, som områdespoliser, säger Gustav Zetterberg och menar att det också är något som Laholmspolisens egna medarbetare framhållit som en viktig väg framåt i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan 2020 har det funnits fyra särskilda områdespoliser i Laholm och en analys av arbetet visar att det varit en framgång – men att behovet för fler finns.
– Vi har definitivt växlat upp närvaron i Laholms kommun, men ändå märker vi i våra medborgarenkäter att laholmarna tycker att de ser polisen för lite. Om vi blir fler så kommer det bara att bli bättre för laholmarna, det är min absoluta uppfattning, säger kommunpolisen Kristian Nilsson.

Bakom beslutet att öka antalet anställda inom Polisen finns en bred politisk majoritet. Men fler poliser handlar inte bara om att utbilda nya, det handlar också om att locka tillbaka poliser som lämnat yrket.
– Poliser som slutar av andra skäl än pension är viktiga att fånga upp. Vi jobbar aktivt med att få poliser som slutar tillbaka, så arbetet med att bli fler poliser pågår på många fronter, säger Anders Börjesson.