Klik venligst
NYHETER 2022-09-01 KL. 16:01

Kurs ska stärka språket inom äldreomsorgen

Av Johan W Jönsson

På Campus Laholm utbildas språkombud. De som går utbildningen ska ha ansvar för för frågor om språkutveckling på sin arbetsplats. ”Det är viktigt att uppmärksamma folk på att detta är något det jobbas med”, säger Eva Eberius som arbetar som processledare på vård- och omsorgscollege i Halland.

Kurs ska stärka språket inom äldreomsorgen
Kursdeltagare och lärare vid språkombudskursen på Campus Laholm. Foto: Johan W Jönsson

Språkombudsutbildningen är en satsning som regeringen gjort. Utbildningen är upphandlad av skolverket. Den genomfördes även i våras och nu körs andra rundan i Halland.

– Språkombudsutbildningen blev upphandlad då man under pandemin upptäckte att det behövde arbetas med språkutvecklande insatser inom äldreomsorgen, säger Eva Eberius.

Det är 20 stycken språkombud som ska utbildas. På den första träffen är även deras chefer med då arbetet att göra arbetsplatsen språkutvecklande ska göras ihop med dem.

– Språkombuden är undersköterskor eller vårdbiträden som arbetar på golvet ute i verksamheten. Det är 15 från hemvårdsförvaltningen i Halmstad och fem från Laholms kommun.

Efter utbildningen på Campus Laholm, som innefattar fyra fysiska träffar samt hemuppgifter, ska språkombuden tillsammans med sin chef göra en handlingsplan.

– Hur behöver vi arbeta språkutvecklande på just vår arbetsplats? Det blir helt unika handlingsplaner, säger Eva Eberius.

Det kan handla om hur ett telefonsamtal ska tas emot, hur saker rapporteras vidare utan att det blir missförstånd och att rätt information kommer fram till rätt person.

– De som genomgår utbildningen kommer att få olika verktyg för att kunna jobba med kommunikation och språkutveckling på sin arbetsplats.

Språkombuden ska hjälpa medarbetare och kan till exempel ge stöd vid dokumentation, bidra till att skapa öppenhet i språkfrågor och förbättra arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen.

– Man ska kunna prata mer öppet om det här med språket. Språkombuden ska även hjälpa till att förklara rutiner för vikarier och nyanställda.


Eva Eberius är processledare på vård- och omsorgscollege i Halland. Foto: Johan W Jönsson


Det finns många personer med bristfälliga språkkunskaper inom äldreomsorgen och det har det gjort under en längre tid, menar Ebelius.

– Det här med språket fick extra fokus under pandemin. Det är något som det behöver jobbas med. Man lär sig bra på en arbetsplats men det kommer inte av sig själv.

Avsätts arbetstid på respektive arbetsplats för att vara språkombud?

– Ja, men det ser olika ut på olika arbetsplatser. Det är inget vi pekar på men som chef är man införstådd att personen ska ges tid till det här uppdraget.

Under 2022 är utbildningen gratis på grund av upphandling. Annars erläggs en kursavgift. Intresset för att gå kursen är gott.

– Gratisupphandlingen via Skolverket löper över detta året. Sedan vet vi inte hur vi kommer att göra till våren. Jag tror att vi kommer att fortsätta men i vilken form återstår att se.

Eva Eberius tycker att det är viktigt att det kommer ut att det arbetas med språket inom vård- och omsorgsyrken.

– Det är bra att både brukare och anhöriga får reda på att det jobbas med språket. Allt som blir till det bättre för våra brukare behöver uppmärksammas. Inte bara det som är dåligt.

LT kommer i en uppföljande artikel att prata med kursdeltagare, både en undersköterska och en chef samt med en av lärarna på språkombudskursen.


Fakta:

Vad ingår i uppgiften för språkombud?

Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen

Att stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling, t. ex. vid dokumentation, telefonsamtal med mera

Att tillsammans med chefen arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande