NYHETER 2022-01-19 KL. 19:10

Kris ger extra klirr i kassan för extrapass

Av Johan W Jönsson

I slutet av vecka två var situationen mycket kritisk på personalsidan inom äldreomsorgen i Laholms kommun. Så kritisk att personal från andra förvaltningar fick styras om till socialförvaltningen. De som tar extrapass tilldelas 3 000 kronor extra i ersättning. ”Det var riktig kris”, säger socialchef Christel Sundberg.

Kris ger extra klirr i kassan för extrapass
De som frivilligt går in och tar ett extrapass inom äldreomsorgen får 3 000 kronor extra i ersättning. Arkivbild

Det har varit ett ansträngt läge på personalsidan länge inom äldreomsorgen. När omikronvarianten av covid-19 nu satt klorna i samhället eskalerande situationen med extremt hög frånvaro.

– Läget är fortfarande ansträngt men det är under kontroll om man jämför med hur det såg ut i slutet av förra veckan, säger Christel.

Krisen var ett faktum torsdagen den 13 januari. Då hade verksamhetscheferna ett avstämningsmöte där det kunde konstateras att det var stora luckor inför helgen.

– Vi fick vidta en rad olika åtgärder. När luckorna i bemanningen upptäcktes började mina verksamhetschefer arbeta internt för att se hur vi skulle kunna arbeta inom vår förvaltning.

När det ändå visade sig att problemet inte skulle lösa sig kallades Sundberg och kommunchef Anders Einarsson in och efter ett gemensamt möte bestämdes det att kommunövergripande åtgärder behövdes.

– Jag fick mandat av kommunchefen och personalutskottet att vidta de åtgärder som behövdes för att säkerställa bemanningen inom vård och omsorg, säger Sundberg.

Christel gick ut till sina kollegor inom de andra förvaltningarna och bad dem inventera personal med omvårdnadserfarenhet.

– Det rasslade till rättså snabbt. Bland annat inom barn- och ungdomsförvaltningen fick vi ett 30-tal personer som anmälde sig som frivilliga och som hjälpte oss att hoppa in och täcka upp.

Även bemanningsenheten har varit till stor hjälp. Personalen där har tagit ett utökat ansvar och hjälpt till att få in frivilliga och koordinera ledig personal med behov inom aktuell verksamhet.


Socialchef Christel Sundberg säger att läget fortfarande är ansträngt men bättre än vad det var i slutet av vecka två då det var riktig kris. Arkivbild


I fredags eftermiddag (14/1) tog personalutskottet beslut om en extra ekonomisk kompensation för de som ställer upp frivilligt, vilket innebär 3 000 kronor extra per pass som tas.

– Det har naturligtvis också hjälpt till. Vi har även fått fler internt inom vår egen förvaltning som gått in och tagit en extratur då man blir hyfsat ersatt, säger Christel och fortsätter:

– Tidigare har vi beordrat in, kallat in från semestrar och stökat runt med vår egen personal för ersättning enligt avtal. Det känns glädjande att kunna kommunicera ut om den extra ersättningen.

Hon säger att hennes medarbetare känner ett stort ansvar i den uppkomna situationen och att hon märker att många vill hjälpa till. Även människor utanför kommunal verksamhet.

– Det är människor både med och utan tidigare erfarenhet som hört av sig. Det visar att det finns en stor solidaritet ute i samhället.

De 3 000 kronorna går i linje med det som Region Halland erbjuder de som går in och tar extrapass.

– Beloppet kommer därifrån och vi konkurrerar om samma arbetskraft och samma vikarier. Så det var ingen diskussion kring ersättningen.

Det är oklart hur länge den extra ersättningen kommer att gälla. I första hand handlar det om januari ut och det baserar man på prognosen för smittspridningen.

– Vi följer upp dag för dag och timme för timme. Är det så att vi byter mönstret här på smittfronten så är beslutet möjligt att förlänga.

Har krissituationen gått ut över brukarna?

– Inte över själva omvårdnaden och patientsäkerheten. Men sedan är det klart att för den enskilde har det varit hög omsättning på personal och det kan så klart innebära en oro.

– Vi har inte kommit i det läget att vi behöver hårdprioritera och ta bort vissa insatser men vi har fått skjuta på och senarelägga en del, säger Christel.

Socialchefen säger att hon förstår att det måste finnas en oro bland kommuninvånarna med tanke på hur ansträngt läget är.

– Vi har legat på 15-17 smittade de senaste dagarna men de siffrorna kan förändras snabbt. De flesta har förkylningssymtom. Någon har varit allvarligare sjuk. De flesta är vaccinerade.

– Det som är mest oroväckande är att smittad personal som är fullvaccinerad och utan symtom identifieras i smittspårningen. Det är jättesvårt att värja sig mot, avslutar Christel Sundberg.