NYHETER 2023-09-19 KL. 06:02

Kraftig höjning av VA-taxan väntar nästa år

Av Rickard Gustafsson

Kostnaderna och investeringsbehoven ökar för Laholmsbuktens VA. Därför föreslår nu det kommunägda bolaget en höjning av VA-taxan från 1 januari nästa år på hela 30 procent i Halmstads kommun. Abonnenter i Laholms kommun kommer lindrigare undan där höjningen föreslås bli 10 procent.

Kraftig höjning av VA-taxan väntar nästa år
30 procents höjning i Halmstad och 10 procents höjning i Laholm. Så mycket kommer VA-taxorna att höjas om kommunfullmäktigepolitikerna i de två kommunerna säger ja till Laholmsbuktens VA:s förslag. Foto: Bildbyrån

Resultatet för 2022 landade på minus 32 miljoner kronor och prognosen för årets resultat ser inte bättre ut.

Det ekonomiska läget har fått Laholmsbuktens VA att vidta åtgärder och föreslår nu en kraftfull höjning av taxorna inför 2024.

Kommunfullmäktige i Halmstad respektive Laholm ska nu ta ställning till en höjning av VA-taxorna på 30 respektive 10 procent i de båda kommunerna.

Bakgrunden till att taxan inte föreslås höjas lika mycket i Laholm är att kommunen sedan tidigare gjort kraftfullare höjningar än Halmstad.

Höjningarna skulle ge LBVA knappt 50 miljoner i ökade intäkter.

– Vi behöver möta ökande kostnader som kopplas till omvärldsläget och allmän prisstegring för kemikalier, underhållsmaterial, reservdelar, transporter med mera, säger Magnus Jeppesen (S), LBVA:s styrelseordförande.

Magnus Jeppesen (S), styrelseordförande Laholmsbuktens VA

Foto: Pressbild

En av förklaringarna till att brukningsavgifterna behöver höjas är det höga inflationsläget i samhället. En annan är att bolaget har ett stort investeringsbehov där kapaciteten för dricksvattenförsörjningen och spillvattenhanteringen ska utökas.

Grundläggande och viktiga saker för att möjliggöra kommunernas utveckling och tillväxt.

– LBVA ska vara ett självförsörjande bolag som inte behöver täcka kostnader med skattemedel som kan användas till andra verksamheter i kommunen. Vår ekonomiska planering följer underliggande behov för drift, förnyelse och utveckling i syfte att kunna leverera hållbara vattentjänster över tid, säger Magnus Jeppesen.

Även anläggningsavgiften (engångsavgift för att ansluta sig till det kommunala va-nätet) kommer sannolikt att höjas.

Enligt LBVA har den inte höjts på sex år (2017/2018) och förslaget är en 15-procentig höjning.

– Självklart ska vi bidra till kommunernas samhällsutbyggnad. Det har skett en avsevärd kostnadsökning för exploateringsentreprenader de senaste åren som vi nu måste ta höjd för. Om vi inte höjer anläggningsavgiften för nya kunder blir kostnaden för exploateringsområden orimligt stor för befintliga kunder, säger Gert Olsson (M), 1:e vice ordförande i LBVA.

Besluten i de respektive kommunernas fullmäktige väntas fattas den 23 november.