NYHETER 2023-09-13 KL. 17:21

Kommunstyrelsen säger nej till nattis

Av Johan W Jönsson

I det läge Laholms kommun befinner sig i just nu är det inte ekonomiskt försvarbart att ha kvar nattiset på Söderläget i Lilla Tjärby. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 26 september.
– Det är kvällar och helger när vi har personal men inga barn. Så kan vi inte jobba, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Kommunstyrelsen säger nej till nattis
Slutgiltigt beslut om Lilla Tjärbys och kommunens enda nattis vara eller inte vara fattas vid kommunfullmäktige den 26 september. Foto: Johan W Jönsson/collage/arkiv

Laholms kommuns enda nattis sjunger på sista refrängen. Verksamheten har funnits i kommunen sedan 2015 men är inte lagstadgad och ska därför sparas bort.

Barn- och ungdomsnämnden har lagt besparingsförslaget som en del i sitt sparpaket och nu har kommunstyrelsen sagt ja till att lägga ner verksamheten.

– Beslutet är att vi avvecklar nattis. Men vi förutsätter att vi som arbetsgivare sätter oss ner och pratar med de föräldrar som jobbar i vår kommun och drabbas av detta, säger Bengtsson.

Kommunstyrelseordföranden kommer också med ett förslag:

– Vi har inte pedagogisk barnomsorg i Laholms kommun idag. Man kan anlita en dagbarnvårdare och man kan vara föräldrar som går ihop om barnomsorg, säger Bengtsson.

– Det finns andra kommuner som har den möjligheten och då ska vi naturligtvis hjälpa till att få igång en sådan verksamhet. Den är betydligt mer kostnadseffektiv, fortsätter han.

Ja, för det är just kostnaden som gör att nattiset snart försvinner. Enligt Bengtsson betalar skattekollektivet 3,1 miljoner för nattis. Det handlar om elva barn och nio familjer.

– Det är rätt stora pengar och kanske inte så kostnadseffektivt. Det finns både kvällar och helger som personalen sitter utan barn och så kan vi inte jobba i kommunen, säger han.

Ove Bengtsson (C) menar att nattiset kostar mycket och att det är ineffektivt att bedriva en så dyr verksamhet för så få barn.

Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Kommunstyrelsen var inte helt enig i sitt beslut. Medborgerlig samling vill ha kvar nattis men har inte någon plan för finansieringen just nu. Även Sverigedemokraterna är emot nedläggning.

Det sistnämnda partiet vill att nattis ska finansieras va EFI (skolans enhet för flerspråkighet och integration). Den verksamheten är dock lagstadgad.

– Skulle det finnas möjlighet att ta pengarna från EFI:n behöver Barn- och ungdomsnämnden titta även på den delen och kostnadeffektivisera också där, säger Bengtsson.

– Jag har fått till mig att man ligger 18 miljoner back i budgetuppföljning två och då finns där inte utrymme för något annat än kostnadseffektiviseringar, fortsätter han.

Kommunfullmäktige beslutade att starta nattis och därför måste avvecklingen göras i samma forum. Kommunrådet Kjell Henriksson (S) konstaterar att det inte blev som man hoppats.

– Det finns en väldigt liten efterfrågan. Då får vi erbjuda alternativ pedagogisk omsorg. Eller om det finns personal i kommunen som brukar nattis, så får vi anstränga oss, säger han.

– Kan vi se över schemaläggningen så att de här personerna får dagtid istället? Med tanke på den ekonomi vi har idag är det inte försvarbart att lägga över 3 miljoner på så få barn.

– Kostnaden för den barnomsorgen är dyrare än vår dyraste gymnasielinje. Det är rätt stora kostnader. Det är inte effektivt att bedriva den här verksamheten, fyller Bengtsson i.