Klik venligst
NYHETER 2022-05-13 KL. 18:52

Kommunen startar mötesplats för asylsökande

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun har fått pengar för tidiga insatser för asylsökande. För de dryga 400 00 kronorna ska det skapas en mötesplats för att underlätta etableringen och göra väntetiden mer meningsfull.

Kommunen startar mötesplats för asylsökande
Laholms kommun har sökt och fått pengar från Länsstyrelsen för att kunna skapa en mötesplats för asylsökande. Foto: Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsförvaltningen har fått 420 000 kronor från Länsstyrelsen. Pengarna har beviljats för så kallade Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

TIA ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Kommunen hade ansökt om en miljon kronor men beviljades knappt hälften. Det är Länsstyrelsen som samordnar arbetet i Halland.

Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden då asylansökan behandlas mer meningsfull. Det kan vara en tid på flera år.

– Under projektet kommer vi att skapa en mötesplats, både fysisk och digital, för alla som är intresserade av integrationsfrämjande arbete eller i behov av insatser, säger Veronica Hjelm som är projektsamordnare arbetsmarknadsenheten

Tanken är att mötesplatsen ska vara för alla som vill möta asylsökande. Både studieförbund, näringslivet och andra intresserade.

– Vi hoppas kunna erbjuda en mötesplats och möjlighet att ta del av hälsofrämjande insatser och information om samhällsliv, föreningsliv, arbetsmarknad och olika utbildningsalternativ, säger Veronica Hjelm.

Målgruppen är asylsökande över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende i kommunen samt personer som beviljats asyl under massflyktsdirektivet.

Det är inte bara en mötesplats för människor på flykt ifrån Ukraina. Det är en mötesplats för alla asylsökande och nyanlända samt personer som vill vill bidra till integrationsfrämjande insatser

Exakt var mötesplatsen kommer att vara och när den kan startas är inte klart då det forfarande är i planeringsstadiet. Projektet kommer att löpa under ett år med start 1/7 2022.