NYHETER 2022-07-11 KL. 17:32

Kommunen ska kunna ta emot 65 krigsflyktingar

Av Johan W Jönsson

Från den 1 juli ska Laholms kommun vara berett på att ta emot 65 ukrainska krigsflyktingar. Om det kommer några är oklart. ”Vi är redo från det datumet. Sedan återstår det att se när de första anvisas till oss”, säger Andreas Meimermondt som är förvaltningschef på Kultur och utvecklingsförvaltningen.

Kommunen ska kunna ta emot 65 krigsflyktingar
Andreas Meimermondt är förvaltningschef på kultur- och utvecklingsförvaltingen som är ansvarigt för mottaget av krigsflyktingar från Ukraina. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Enligt Migrationsverkets fördelningsmodell är Laholms kommun skyldiga att ta emot 65 stycken ukrainare vid behov. Det handlar om att ordna boende för individerna som kommer.

– Vi ställer inte iordning boende för alla 65 på en gång, utan vi gör det successivt. Alla kommer inte att bli tilldelade kommunen på ett bräde, säger Meimermondt.

Hällebäckshus kommer att användas som boende för de åtta familjerna som kommer först. De lägenheterna har varit iordningsställda och redo från den 1 juli.

– Lite berorende på familjekonstellation räcker de lägenheterna till mellan 25 och 35 personer. Vi gör det här med stöd av civilsamhället - Röda Korset med flera.

Laholms kommun ska få en månads förvarning innan Migrationsverket lämnar över ansvaret för en flykting till kommunen.

– Det finns en anvisningstid på fyra veckor men vi kan tänka oss att ta emot på kortare varsel om det gynnar individen. Vi gynnas av att ha tid på oss att utreda eventuell skolstart och så vidare.

Tidigaste tiden för ankomst av de första flyktingarna skulle annars vara den 29 juli.

– Det är så klart utmanande att lösa det här mitt i sommaren och under semestern. Men det känns bra att kunna hjälpa till, säger Meimermondt som är beredd att avbryta sin semester vid behov.

Han vill understryka att privatpersoner inte ska komma med donationer eller saker till Hällebäckshus eller till kommunen.

– Vill man bidra på något sätt så gör det genom de ideella organisationerna. Behövs det saker kommer Röda Korset att synliggöra det via sina kanaler, säger Meimermondt.

Det är organisationen mottagning för nyanlända som har ansvaret för mottaget. De tar hjälp av andra delar av förvaltningens personalgrupp vid behov vid praktiska moment.

– Det enda vi med säkerhet vet är att lagen gått igenom. Migrationsverket har upphandlade boenden som går ut framåt. Det är ett rimligt antagande att det kommer komma individer.