NYHETER 2021-12-16 KL. 17:04

Kommunchefen: ”Det är en ren omorganisation”

Av Rickard Gustafsson

Kommunchef Anders Einarsson berättar att uppsägningen av den ställföreträdande kommunchefen helt och hållet handlar om en omorganisation.
I den nytillsatta organisationen har Josefin Thedeby helt enkelt blivit övertalig.

Kommunchefen: ”Det är en ren omorganisation”
Kommunchefen Anders Einarsson förklarar uppsägningen av sin tidigare högra hand, Josefin Thedeby, med att det handlar om en ren omorganisation och att det i en liten kommun som Laholm inte finns något behov av en ställföreträdande kommunchef.

Kommunchefen Anders Einarsson berättar att han varit kommunchef i sex år innan kom till Laholm och aldrig tidigare i sitt yrkesliv haft en ställföreträdande kommunchef.
– Josefin och jag kom överens om i våras att vi inte skulle ha kvar rollen som ställföreträdande kommunchef. Det var en tjänst som inrättades innan jag rekryterades och inte mitt beslut. Sen blev Josefin tyvärr sjukskriven och då har vi haft en tillfällig organisation under hösten, säger Anders Einarsson.

Under Thedebys sjukfrånvaro har hennes arbetsuppgifter delats upp. Ekonomichefen Kristoffer Dehlin har ansvarat för upphandlingsenheten och kansliet och HR-chefen Malin Sörensen har tagit hand om kommunikationsenheten.
– Vi har testat den här organisationen och den har fungerat väldigt bra under tiden så nu har vi omorganiserat och tagit bort rollen som ställföreträdande kommunchef, säger Anders Einarsson.

Så det finns inget missnöje med hennes arbete eller en schism er emellan?
– Nejnej, det handlar om en ren omorganisation.
Men har det inte varit bra att ha en ställföreträdande som kan fatta beslut när du är borta, exempelvis vid sjukdom eller semester?
– Nej, jag tycker inte det. I min värld blir det otydligt vem som har ansvaret högst upp och det är bättre att en person har hela ansvaret. Jag tror på den här organisationen och om jag inte är där så utser jag en av förvaltningscheferna eller i någon annan i ledningsgruppen som ställföreträdande under de veckorna jag inte är där.

Sommaren 2020 beslutades i kommunledningen att förändra Thedebys tjänst från biträdande till ställföreträdande, vilket alla var överens om för att tydliggöra arbetsområdena. Har det inte fungerat?
– Det var luddigt tidigare och vi försökte förändra för att det skulle bli mer tydligt, men det blev ändå inte riktigt bra tycker jag. För att det skulle fungera hade Laholm behövt vara en större kommun och att man i så fall hade en förvaltningschef för kommunstyrelsen och en kommunchef. I en lite kommun blir det rörigt så nu är jag både och, säger Anders Einarsson.
Så det har varit otydligt kring vem som skall göra vad mellan dig och Josefin Thedeby?
– Lite så har det blivit. Vi väljer den här vägen nu och det här gör att vi kan få loss resurser till mer tid för handläggning och vi kommer att gå ut och rekrytera en utredarresurs på kansliet. Så vi sparar inga pengar på det här utan det är ren omorganisation.

Enligt kommunchefen har uppsägningen av Josefin Thedeby förhandlats med facket och följer gängse arbetsmarknadsregler och avtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det betyder att Thedeby uppbär lön i sex månader men är under tiden arbetsbefriad.
– Det är så det ser ut när det handlar om arbetsbrist. Det finns inget extra i det här avtalet, säger kommunchefen.