NYHETER 2024-01-25 KL. 18:22

Kokainfynd vid tillsyn på lokala restauranger

Av Rickard Gustafsson

På tre av fem lokala restaurangtoaletter hittades det spår av kokain i samband med myndigheternas tillsynskontroll. ”Förvånansvärt stor andel”, menar kommunens alkohol- och tobakshandläggare Sebastian Stjärneblad. ”Inte alls oväntat”, säger kommunpolisen Kristian Nilsson.

Kokainfynd vid tillsyn på lokala restauranger
På tre av fem undersökta restaurangtoaletter hittades kokain eller spår av kokain när kommun, polis och räddningstjänst gjorde tillsynskontroll i samband med julbordspremiären i november. Foto: Adobe Stock

I samband med julbordspremiären i slutet av november gjorde kommunens miljökontor, polisen och räddningstjänsten en samordnad insats för att inspektera en handfull restauranger i Laholms kommun.

Utöver det sedvanliga kontrollschemat gjordes också en extrakontroll för att kartlägga förekomsten av narkotikabruket på restaurangernas toaletter.

Med sig hade inspektörerna speciella våtservetter, så kallade ”trace wipes”, som i det här fallet ger direkt utslag för förekomst av kokain.

– Vi vet att kokain är en partydrog och därför testade vi olika ytor på toaletterna och fick träff på tre av de fem ställena vi besökte, säger Sebastian Stjärneblad, alkohol- och tobakshandläggare på Laholms kommun.

Miljökontoret gjorde en liknande tillsynskontroll sommaren 2020. Den gången hittades kokainspår på ett av sju ställen.

Att nu finna kokain på 60 procent av restaurangtoaletterna under en vanlig julbordskväll, med fokus på god mat och dryck, betraktar Stjärneblad som ett överraskande resultat.

– Man har en bild av att det förekommer mer frekvent i nattklubbsmiljöer, men här visar det även att det finns i samband med julbord. Att vi skulle få någon enstaka träff hade jag kanske väntat mig, men att det var en så stor andel blev även jag förvånad över.

Att hitta spår av kokain på tre av fem restauranger under en helt vanlig julbordskväll överraskar flesta inblandande parter, men visar sannolikt också hur utbrett användandet är i olika samhällsgrupper. Foto: Adobe Stock

– Krögarna var med vid kontrollen och de blev också förvånade för de hade inte sett några tecken på det och de fick nog sig en liten aha-upplevelse, säger Sebastian Stjärneblad.

Stjärneblad är noga med att påpeka att syftet med kontrollen inte handlade om att ingripa mot krögarnas alkoholtillstånd.

– Nej, vi vill medvetandegöra för krögarna att det förekommer på deras restauranger och att det finns en problematik, så att de kan börja arbeta proaktivt och förebyggande. Det har bara varit bra dialoger med krögarna efteråt.

Våtservetterna ingår som en del i ett större koncept, ”Krogar mot knark”, som pågår i flera större städer. Stjärneblad berättar att arbetet påbörjats, men att det ännu inte implementerats i sin helhet i Laholm ännu.

– Vi gjorde den här insatsen för att just få en bild av hur det ser ut i Laholm, vilket vi på kommunal nivå inte haft jättebra koll på. Polisen har haft en större insyn, men vi ser nu att det finns skäl att jobba vidare med det.

Fynd av kokain på de lokala restaurangernas toaletter överraskar inte kommunpolisen Kristian Nilsson, tvärtom. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunpolisen Kristian Nilsson var personligen inte med under tillsynskontrollerna, men säger att resultatet visar det som Laholmspolisen länge sett tecken på.

– Inte alls oväntat och jag är inte förvånad. Vid liknande kontroller i Halmstad och Kungsbacka gjordes det fynd på tio av tolv ställen så det här är bara ytterligare ett kvitto på att narkotikan finns överallt.

Kokain är ingen fattigmansdrog utan kostar, enligt Nilsson, 800-1 500 kronor per gram.

– Det är inte den hemlöse som ligger på gatan som håller på, utan det är vanliga människor med kapital, jobb, inkomst, familj, barn och bolån. Det är tragiskt och vi på polisen kommer inte kunna lösa det här själva utan allt och alla i samhället måste hjälpa till.

Nilsson betonar att det finns en glasklar koppling mellan ”vanliga laholmares” partyknarkande och grov organiserad brottslighet, vilket tar och tagit sig uttryck i sprängningar och skjutningar.

– Den narkotika som finns i Laholm kommer i flera rakt nedstigande led från grovt kriminella nätverk i Sverige. Genom att köpa narkotika och partydroger i lilla Laholm så stöttar man den grova brottsligheten i våra storstäder där gängen krigar om att äga narkotikamarknaden. Det är sorgligt, men så länge det finns ett kundunderlag kommer den kriminaliteten att fortsätta och riskerar att sprida sig.

Samhällsbyggnadsnämndens politiker fick information om kokainfynden på senaste sammanträdet och reagerar kraftigt.

– Narkotikan har kommit djupt in i samhällskroppen och det här är inget som bara sker i stora städer utan det här är vanliga laholmare som använder kokain. Vi är inte befriade på något sätt bara för att vi är en liten ort. Det finns ungdomar som berättar att det är lättare att få tag i narkotika än ett halvt dussin ölburkar. Det är allvarligt, menar vice ordföranden Ove Bengtsson (S).

Ordföranden Thor Gunnar Bjelland (M) blir mörk i blicken.

– Som politiker är man förstås bekymrad. Hur ska det gå för nästa generation? Vi måste bromsa så gott vi kan för att samhället ska bli så tryggt som möjligt.

Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S) och övriga politiker i samhällsbyggnadsnämnden är bekymrade över knarkfynden men tycker att det är viktigt att det kommer upp till ytan. Foto: Bo Bjelvenstedt