NYHETER 2024-01-23 KL. 11:18

Ja och nej till skyddsjakt på varg

Av Carina Nilsson

Nu har även länsstyrelsen i Skåne fattat beslut om skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargen som attackerat flera fårbesättningar i Kronobergs län.
Samtidigt stoppas skyddsjakten i Kronoberg efter att organisationen Nordulv överklagat till förvaltningsrätten.

Ja och nej till skyddsjakt på varg
En genetiskt viktig varg rör sig över gränsen till flera län i södra Sverige. Nyligen beslutade länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på den. Foto: Arkiv

Länsstyrelsen i Skåne fattade nyligen beslut om skyddsjakt i nordöstra delen av länet. Beslutet kom efter att en varg angripit får på Hökön i Osby kommun, trots att fåren befanns sig i en inhägnad med ett godkänt och fungerande rovdjursavvisande stängsel.

Nya riktlinjer för skyddsjakt säger bland annat att skyddsjakt bör övervägas efter ett angrepp bakom rovdjursavvisande stängsel.

Cajsa Söder som är vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne säger att de har starka misstankar om att det handlar om den genetiskt viktiga vargen som tidigare har angripit får i både Kalmar, Kronoberg och Hallands län. Vargen har rysk-finskt ursprung och anses viktig för den skandinaviska vargstammen.

– Tyvärr verkar det som om denna individ har utvecklat ett problematiskt beteende där den aktivt söker upp får i hagar, säger hon i ett pressmeddelande.

Samtidigt stoppas skyddsjakten i Kronobergs län efter att organisationen Nordulv har överklagat Kronobergs skyddsjaktsbeslut, rapporterar SVT Småland och P4 Kronoberg. Förvaltningsrätten i Luleå har nu tillfälligt stoppat skyddsjakten i länet.