NYHETER 2023-09-08 KL. 06:02

Idrottsplats får utegym med ställbara vikter

Av Johan W Jönsson

Det gamla utegymmet i trä vid Folkhälsocentrum börjar tjäna ut sin rätt. Nu ska snart ett nytt gym med ställbara vikter komma på plats bara ett par hundra meter bort vid Sparbanksvallen.
– Det ska vara en annan typ av redskap i det nya gymmet, säger Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Gudrun Pettersson (C).

Idrottsplats får utegym med ställbara vikter
Ett nytt gym med ställbara vikter ska placeras vid Sparbanksvallen. Foto: Johan W Jönsson

Tanken var först att det nya gymmet skulle ersätta det gamla. Men så blir det inte. Det nya gymmet ska placeras mellan padelbanorna och Sparbanksvallen.

Kultur- och fritidsförvaltningen menar att den nya placeringen utvecklar Sparbanksvallen till en mer mångfunktionell plats. Samt att ökad aktivitet på platsen kan minska risken för skadegörelse.

Fritidsenheten har identifierat vilka maskiner/funktioner som ett utegym på platsen borde innehålla. Fem funktioner efterfrågas speciellt, enligt personer som nyttjar platsen.

”Dessa maskiner kan användas av ett brett spektrum av individer av olika fysisk kapacitet och förmåga.”, skriver Fritidsenheten. Ställbara vikter gör att fler kan använda gymet.

– Det är positivt! Det blir mer användbart för den breda allmänheten. Det gamla gymmet har kanske riktat sig mest mot dem som redan är igång och tränar, säger Pettersson.

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beställer gymet senast i oktober i år. Tanken är att det nya gymet ska stå klart i mars nästa år. Kostnad: cirka 350 000 kronor.

Det gamla trägymmet kommer att vara kvar så länge det inte är förenat med fara att träna där. Först då kommer det att plockas bort.

Kun måste ta omvägen genom kommunstyrelsen med ärendet då Kommunfastigheter AB äger marken där det nya gymmet ska placeras.