NYHETER 2022-07-19 KL. 15:52

Hus med nio våningar föreslås ersätta Hällebäckshus

Av Johan W Jönsson

Laholmshem vill bygga nya hyreshus på Altona vid namn Bryggaren 10. Dessa ska rymma 100 lägenheter och husen förslås bli 28 meter höga. Förslag till ny detaljplan är klubbad av Samhällsbyggnadsnämnden. Efter sommaren ska planen ut på samråd. ”Området behöver helt klart ett lyft”, säger nämndens vikarierande ordförande Gudrun Pettersson (C).

Hus med nio våningar föreslås ersätta Hällebäckshus
Här ska Bryggaren 10 stå istället för nuvarande Hällebäckshus. Foto: Johan W Jönsson

Det är meningen att Bryggaren 10 ska ersätta Hällebäckshus. Det finns ett färdigt förslag till detaljplan som Samhällsbyggnadsnämnden klubbade igenom på senaste sammanträdet.

– Det ska bli intressant att se vilka synpunkter vi får in. Det blir väl troligtvis ett reviderat förslag efter det. Men det kommer att bli ett lyft för området, säger Gudrun Pettersson.

– Laholmshem har jobbat mycket ihop med de som bor i området med planen. Hur de vill ha det och hur de vill att området ska växa, fortsätter den vikarierande nämndsordföranden.

Hyreshusens högsta del föreslås bli nio våningar och 28 meter högt. Det blir i så fall det högsta hyreshuset i kommunen.

– Det blir fler lägenheter och kanske sparas lite åkermark i andra ändan. Jag tycker att det är bra att bygga på höjden, säger Pettersson.

När andra hyreshus byggts har det ofta kommit synpunkter på just höjden innan. När väl husen stått klara har det dock tyckts att de kunde varit högre (till exempel Husaren och Kobben).

– Jag tycker att man kan dra lärdom av det och inte vara så rädd för att bygga lite högre. Alla tre huskropparna blir inte lika höga.

Gudrun berättar att man får ha lägenheter i åtta våningar. Högst upp blir det förråd då räddningstjänsten inte når dit upp med sin stegbil.


Bryggaren 10 i en skiss från Krook & Tjäder. Bilden är från LP Hanssons väg. Foto: Krook & Tjäder


Det behövs fler handikappanpassade lägenheter överlag i Laholm och särskilt i det aktuella området. Hus med hiss och där det går att ta sig fram med rullstol i lägenheterna.

– De hus som ska vara kvar är renoverade. Hällebäckshus menar man är i så pass dåligt skick att det inte ska vara kvar, säger Pettersson.

Även de öppna ytorna i området ska ses över och bli bättre. Violvägen kommer försvinna och ersättas med gräsyta. Bilar får köra runt om istället för igenom området.

– Det görs ett omtag även med ytorna mellan husen så att man får en bättre miljö för de som bor där, säger den ställföreträdande ordföranden.

Efter sommaren, kanske redan i augusti, ska allmänheten få komma med synpunkter på detaljplanen. Det var en enig nämnd som godkände planen.

Överklagas planen inte kan den klubbas i början av 2023. Hällebäckshus är i princip utrymt. Kommunen har dock förberett boende för ukrainska flyktingar där.


Hällebäckshus är i dåligt skick, enligt Laholmshem. Dessutom är fastigheten inte handikappanpassad. Det föreslås ersättas av ett nio våningar högt komplex. Foto: Johan W Jönsson