NYHETER 2023-05-10 KL. 06:02

Höks pastorat söker ny kyrkoherde

Av Johan W Jönsson

Höks pastorat har köpt ut kyrkoherde Anders Vickman från sin tjänst för sex månadslöner. Han gör sin sista arbetsdag den 14 maj.
– Det har varit lite strul i ledarskapet och vi måste gå framåt, säger kyrkorådets ordförande Annalena Emilsson.

Höks pastorat söker ny kyrkoherde
Anders Vickman köps ut från sin tjänst som kyrkoherde. Annalena Emilsson är kyrkorådets ordförande i Höks pastorat. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

66-årige Anders Vickman har varit kyrkoherde i ”superpastoratet” Höks pastorat i nio år. Det bildades 2013 av nio olika församlingar. Från Hasslöv i söder till Veinge i norr.

Kyrkoherden har fått kritik för sin ledarstil och personalomsättningen i pastoratet har varit hög. Men Vickman har också gjort ett gott jobb, bland annat med ekonomin.

– Anders har slitit hårt för att få ihop pastoratet. Men vi har svårt att rekrytera personal och behöver blicka framåt och samverka med personalen för att nå kyrkans mål, säger Emilsson.

Hon berättar att Vickman tänkt vara kvar på sin tjänst fram till årsskiftet 2024/2025. Men för en tid sedan fattades beslut om att köpa ut kyrkoherden, enligt HP för sex månadslöner.

– Vi har gjort en överenskommelse med Anders. Exakt vad den överenskommelsen innebär vill jag inte gå in på. Det är en deal mellan honom och oss, säger Emilsson.

Det är präst- och kyrkomusikerbrist i hela Sverige. Höks pastorat har vakanta tjänster som behöver tillsättas. Ändå låter man ytterligare en i personalen gå.

– I grunden handlar det om att vi behöver ett modernare ledarskap - en annan form av ledarskap för kyrkans utveckling och framtid, säger Emilsson.

Höks pastorat har två vakanta komministertjänster. Just nu har man alltså bara en av tre komministrar på plats. Men fokus är att hitta en ny kyrkoherde.

Det ligger ute en annons om tjänsten. Det tog lång tid att tillsätta posten senast (2013). Kyrkorådsordföranden tror att det kommer att ta tid även denna gång.

– På inrådan av stiftet och prosten har vi valt att börja med att rekrytera kyrkoherde. Under hela processen har vi haft en dialog med prosten och stiftet, säger Emilsson.


Ysby kyrka är en av totalt nio kyrkor som ingår i Höks pastorat. Foto: Johan W Jönsson/arkiv


Tror du att de andra rekryteringarna blir lättare om ni får till en bra rekrytering av kyrkoherde?

– Jag tror det. Det är så i kyrkosverige att det är ganska avgörande för komministrarna vem som är kyrkoherde. Det handlar inte bara om oss utan så är det i hela Sverige.

– Det är inte lätt att få tag på präster eller kyrkomusiker, där vi också har en vakans. Men vi har ändå valt att koncentrera oss på kyrkoherdetjänsten, säger hon.

Emilsson berättar att det utbildas för få präster och kyrkomusiker kopplat till den pensionsavgång som kommer inom de närmaste åen.

– Tyvärr kommer de nyutbildade prästerna inte så långt utanför sina utbildningsorter när de väl är färdiga. De hamnar i storstadsförsamlingar eller på orter runt större städer.

Vad har ni för förhoppningar när det kommer till tid?


– Det är en speciell process där vi ska göra första sorteringen och sedan ska domkapitlet säga sitt. Sedan har personen i regel en uppsägningstid på tre månader.

Sista ansökningsdagen är den 15 maj. Vill det sig väl menar Emilsson att man kan ha en ny kyrkoherde på plats till hösten.

Hur löser ni vakansen under tiden?


– Vi letar vikarierande kyrkoherde och har tillfrågat ett antal pensionerade kyrkoherdar. De är så man brukar lösa de här situationerna när de uppkommer, säger Annalena Emilsson.

Till HP berättar Vickman att avslutet inte sker på hans initiativ, att ”det är som det är” och att han får sex månadslöner i en klumpsumma.

Höks pastorat har mer än 8 000 medlemmar. Ett 40-tal personer är anställda inom pastoratet som innehåller fyra församlingar och nio kyrkor.