Klik venligst
NYHETER 2024-02-02 KL. 09:41

Högsta konkurssiffrorna på fem år i Halland

Av Rickard Gustafsson

Lågkonjunkturen sätter djupa spår i näringslivet, främst inom bygg- och fastighetsbranschen. I januari ökade antalet konkurser i Halland med 39 procent och konkurstrycket är därmed det högsta på fem år.

Högsta konkurssiffrorna på fem år i Halland
Företag inom främst bygg- och fastighetssektorn brottas med stora ekonomiska problem och många har gått omkull. Det visar färsk statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Foto: Adobe Stock

Det nya året inleddes på samma sätt som det gamla slutade.

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att ligga skyhögt och lite talar för en förbättring under de närmaste månaderna.

– Sammantaget gick 1 044 svenska företag i konkurs. En ökning med 63 procent jämfört med januari 2023, som också visade på en hög konkursnivå, konstaterar Karl Stjerna, vd för kreditupplysningsföretaget Syna.

Siffrorna ser något bättre ut för Hallands län, men konkurstrycket är även här högt med en ökning på hela 39 procent. Enligt Syna fick 25 halländska företag kasta in handduken i januari.

– Det är framför allt bygg- och fastighetsbranschen som har problem som en följd av minskat byggande och ett högt ränteläge. Även inom restaurangbranschen är det många som kämpar för sin överlevnad när hushållen håller allt hårdare i plånboken, förklarar Karl Stjerna.

Nulägesbilden är allvarlig för många företag och Stjerna tror att konkurserna kommer att fortsätta om det inte sker någon drastisk förändring.

– Många företag har försökt hålla ut, men i takt med ett sinande kassaflöde och krympande orderböcker står man inför faktum: att det inte går att driva verksamheten vidare. Särskilt drabbade är små och medelstora företag, som är stommen i det svenska näringslivet.

Att Riksbanken på sitt senaste sammanträde valde att låta styrräntan ligga oförändrad var inte oväntat, men signalerna om att det kan komma räntesänkningar under året välkomnas.

– Vad som behövs nu är fler positiva signaler. Att inflationen tycks vara på väg ner är lovande, men kan snabbt förändras beroende på vad som framför allt händer i vår omvärld, säger Karl Stjerna.