Klik venligst
NYHETER 2023-11-03 KL. 06:02

Här planeras Sveriges största solpark

Av Carina Nilsson

En av Sveriges största solparker kan komma att byggas i Grönö i Markaryds kommun.
Företaget Ilmatar har tecknat ett avtal med nio markägare i området och hoppas kunna påbörja ett samråd innan året är slut.

Här planeras Sveriges största solpark
Solparken är tänkt att anläggas i Grönö, väster om Traryd. Karta: Ilmatar

Det nordiska energibolaget llmatar har tidigare arrenderat mark för en solpark på 550 hektar i östgötska Olivehult. De har också planer på en större solpark i Tönnersjö i Halmstads kommun.

Solparken som företaget vill anlägga i Grönö, väster om E4 och Traryd, kommer att bli Sveriges största om den blir verklighet berättar Christian Gustafsson som är vd för Ilmatar Sverige.

– Vi har tecknat ett arrendeavtal med nio markägare i området som omfattar 500 hektar mark. Det är i huvudsak gammal produktionsskog och en mosse som saknar höga naturvärden. Vi tar inte jordbruksmark i anspråk och samtidigt ligger det i elområde 4 där vi behöver öka elproduktionen, säger han.

Fullt utbyggd skulle den anläggning som planeras kunna producera 700 GWh per år vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 32 000 villor.

– Nettoeffekten motsvarar i princip en av Barsebäcks gamla reaktorer, men energin är helt grön. Det skulle vara fantastiskt om de här planerna blir verklighet, säger Christian Gustafsson.

Christian Gustafsson är vd på Ilmatar Solar AB som vill bygga en jättelik solpark väster om Traryd. Foto: Pressbild

Eftersom parken är så stor har de redan från börjat valt att göra en miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om tillstånd enligt 9 kap i miljöbalken, vilket innebär att man också tar hänsyn till människors hälsa.

– Vi vill göra det här grundligt och ordentligt från början. Det kommer att ta längre tid, men vi tror att det blir mer hållbart på sikt om vi gör en ordentlig miljöprövning först, säger Christian Gustafsson.

Han hoppas att de kommer att vara i gång med ett samråd innan året är slut.

– Sedan tar det ett till ett och ett halvt år att göra en naturvärdesinventering. Först därefter kan vi få ett beslut från länsstyrelsen. Vår förhoppning är att vi kan börja bygga 2028.

Bolaget jobbar samtidigt med att lösa frågan om anslutning till elnätet och hur de ska kunna jämna ut tillgång och efterfrågan på el med i sin produktion.

– Anslutningen till elnätet hoppas jag att vi kan lösa direkt med Svenska kraftnät, eftersom det här blir en väldigt stor park. Blir planerna verklighet kommer vi även att jobba med batterilager där vi kan spara och släppa på el efter behov – lite på samma sätt som en damm fungerar för vattenkraften. Men det blir en senare fråga eftersom det endast krävs bygglov för den biten, säger Christian Gustafsson.