Klik venligst
NYHETER 2024-02-21 KL. 06:02

Hallandstrafikens affärsidé ifrågasätts av MED-politiker

Av Rickard Gustafsson

Medborgerlig Samling och Roland Norrman reagerar kraftigt på att det inte längre går att resa kollektivt till Mellby Center. MED-politikern ifrågasätter vad Hallandstrafiken egentligen sysslar med och ställer en interpellationsfråga till kommunrådet Ove Bengtsson (C) om vad kommunen gör för att snarast återställa trafiken.

Hallandstrafikens affärsidé ifrågasätts av MED-politiker
Roland Norrman (MED) tycker att det är "helt makalöst" att det inte längre går att åka kollektivt till Mellby Center. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Laholms Tidnings artiklar om att Hallandstrafikens busslinje 225 sedan i slutet av december inte längre trafikerar kommunens största handelsplats rör upp känslor.

Oppositionspolitikern Roland Norrman (MED) reagerar på att äldre, rörelsehindrade och människor utan bil hänvisas till en hållplats över 800 meter från köpcentret.

– Det här är ju inte klokt, helt makalöst. Varför kan man inte använda de busshållplatser som redan finns vid Mellby Center, släppa av och på människor, och sedan vända och köra samma väg tillbaka?

– Vi vill ju vara en miljökommun och vill att folk ställer bilen för att åka kollektivt. Men det är väl ingen som tar bussen om det är på det här sättet där man får gå 1,6 kilometer, fram och tillbaka, säger Norrman.

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Ove Bengtsson (C), ställer Norrman frågan om vad kommunen gör för att snarast återställa kollektivtrafiken till Mellby Center.

– Har det ställts krav på Hallandstrafiken? Det kanske det har, men vi tycker att det är viktigt att lyfta ärendet till diskussion och få reda på vad kommunen gör och har gjort, säger Roland Norrman.

Roland Norrman (MED) anser att de befintliga hållplatserna vid Mellby Center bör nyttjas på samma sätt som tidigare och att buss 225 helt enkelt får vända och köra tillbaka. Foto: Rickard Gustafsson

Norrman tror att politiker i Halmstad på motsvarande sätt aldrig accepterat att det inte skulle gå att åka buss från centrum till Hallarna eller Flygstaden.

– Det ska vi inte acceptera i Laholm heller. Det här måste bara lösas.

Att Hallandstrafiken väljer att följa principer före service är närmast oförståeligt, menar Norrman och ifrågasätter både trafikbolagets affärsidé och funktion.

– Bryr de sig inte om sina kunder, passagerarna? Det är ungefär lika dumt som om lärare skulle sagt: ”så lugnt och skönt det hade varit om vi inte haft några elever”.

– I slutändan måste man ställa frågan; vem är till för vem? Hallandstrafiken är ett serviceorgan och är till för att serva andra, i det här fallet människor som vill åka buss. Det går att göra på ett annat sätt och därför måste det ske så fort som möjligt så vi får tillbaka den här goda servicen, avslutar Norrman.

Fotnot: Interpellationen finns med på dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari.

LÄS MER: Hallandstrafiken ratar idé om hållplats på köpcenter

LÄS MER: ”Hur ska vi gamlingar ta oss till Mellby Center?”

LÄS MER: Stopp för busstrafik på ”genväg” vid kusten